Ban Quản lý vịnh Hạ Long

Các phòng Ban chuyên môn
Các phòng Ban chuyên môn

Đăng lúc 10:13:54 Ngày 03/05/2024  |  Xem 11972  |  Các phòng - Ban chuyên môn

Lãnh đạo Ban
Lãnh đạo Ban

Đăng lúc 08:55:29 Ngày 06/03/2023  |  Xem 11422  |  Lãnh đạo Ban

Cơ cấu tổ chức bộ máy
Cơ cấu tổ chức bộ máy

Đăng lúc 11:06:28 Ngày 26/09/2019  |  Xem 8751  |  Cơ cấu tổ chức bộ máy

 Ban Quản lý vịnh Hạ Long hiện nay có tổng số cán bộ, viên chức, người lao động  là 347 người.

Giới thiệu Ban Quản lý vịnh Hạ Long
Giới thiệu Ban Quản lý vịnh Hạ Long

Đăng lúc 10:12:55 Ngày 20/09/2019  |  Xem 8858  |  Giới thiệu Ban Quản lý vịnh Hạ Long

messenger icon
Các tuyến tham quan