Lãnh đạo Ban

Đăng lúc 15:22:29 Ngày 19/09/2019 | Lượt xem 1362 | Cỡ chữ

I. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
- Số điện thoại cơ quan: 02033825405
- Email: nguyentiendung@quangninh.gov.vn 

- Phân công nhiệm vụ:

     Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý chung, toàn diện mọi mặt hoạt động, công tác của Ban Quản lý vịnh Hạ Long theo Quyết định số 4768/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý vịnh Hạ Long;
    Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: An ninh - quốc phòng; Tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ; Tài chính - Kế toán, phí tham quan; Đầu tư - xây dựng cơ bản; Đối ngoại, hợp tác quốc tế; Công tác phòng chống tham nhũng và thực hiện Quy chế dân chủ.
     Phụ trách, chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan.
     Sinh hoạt tại Văn phòng Ban.
 

 

II. Đồng chí Phạm Đình Huỳnh, Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công; Cử nhân Khoa học (Quản lý xã hội)
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
- Số điện thoại cơ quan: 02033.823.541
- Email: phamdinhhuynh@quangninh.gov.vn 

- Phân công nhiệm vụ:

     Giúp Trưởng Ban phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác chuyên môn: Công tác tổng hợp, pháp chế; Bảo vệ bí mật Nhà nước; Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trên Vịnh; Quản lý trang thiết bị, phương tiện của Ban, Cảng tàu chuyên dụng Bến Đoan; An toàn lao động; Phòng Chống cháy nổ - Thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn; quản lý hệ thống chiếu sáng nghệ thuật khu vực Cột 3; Công tác ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long.
    Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Trung tâm Bảo tồn II; Đội Kiểm tra xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long; Trung tâm Cứu nạn, cứu hộ vịnh Hạ Long.
   Tham gia sinh hoạt chuyên môn, đoàn thể tại Đội Kiểm tra xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long.
   Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công, ủy quyền.
 

 

III. Đồng chí Nguyễn Huyền Anh, Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Du lịch
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033. 820.888
- Email: nguyenhuyenanh@quangninh.gov.vn
- Phân công nhiệm vụ:

     Giúp Trưởng Ban phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác chuyên môn: Công tác hành chính, cải cách hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng ISO theo TCVN tại Ban; Bán và kiểm soát phí tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long tại các cảng tàu du lịch; Tuyên truyền, hướng dẫn, quảng bá, giáo dục cộng đồng, biên tập xuất bản tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; Quản lý trang web vịnh Hạ Long và cổng thông tin điện tử đa phương tiện của Ban; Điều tra, khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học về các giá trị tự nhiên, đa dạng sinh học và nhân văn của vịnh Hạ Long; Công tác Quản lý, bảo vệ môi trường; Thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ.
     Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Nghiệp vụ - Nghiên cứu; Trung tâm Bảo tồn I; Trung tâm Bảo tồn III; Trung tâm Hướng dẫn và điều hành du lịch vịnh Hạ Long.
     Tham gia sinh hoạt chuyên môn, đoàn thể tại phòng Nghiệp vụ - Nghiên cứu.
     Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công, ủy quyền.
 

 


 

9/10 454 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép