Lãnh đạo Ban

Đăng lúc 15:22:29 Ngày 19/09/2019 | Lượt xem 225 | Cỡ chữ

I. Đồng chí Phạm Đình Huỳnh, Phó Trưởng - Điều hành Ban Quản lý vịnh Hạ Long


- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công; Cử nhân Khoa học (Quản lý xã hội)
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
- Số điện thoại cơ quan: 02033.823.541
- Email: phamdinhhuynh@quangninh.gov.vn 
- Phân công nhiệm vụ:

Giúp Trưởng Ban phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác chuyên môn: Công tác tổng hợp, pháp chế; Bảo vệ bí mật Nhà nước; Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trên Vịnh; Quản lý trang thiết bị, phương tiện của Ban, Cảng tàu chuyên dụng Bến Đoan. 
Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Trung tâm Bảo tồn II; Đội Kiểm tra xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long.
Sinh hoạt tại Đội Kiểm tra xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long.
Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công, ủy quyền.

 
II. Đồng chí Nguyễn Huyền Anh, Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Du lịch
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Số điện thoại cơ quan: 02033. 820.888
- Email: nguyenhuyenanh@quangninh.gov.vn
- Phân công nhiệm vụ:

Giúp Trưởng Ban phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác chuyên môn: Công tác hành chính; Bán và kiểm soát phí tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long;  Tuyên truyền, hướng dẫn, quảng bá, giáo dục cộng đồng, biên tập xuất bản tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; Quản lý trang web vịnh Hạ Long và cổng thông tin điện tử đa phương tiện của Ban; Điều tra, khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học về các giá trị tự nhiên, đa dạng sinh học và nhân văn của vịnh Hạ Long. 
Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Nghiệp vụ- Nghiên cứu; Trung tâm Bảo tồn I; Trung tâm Hướng dẫn và điều hành du lịch vịnh Hạ Long.
Sinh hoạt tại phòng Nghiệp vụ - Nghiên cứu.
Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công, ủy quyền.

 

 

III. Đồng chí Phạm Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long


- Sinh năm: 1964
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
- Số điện thoại cơ quan: 02033.836889
- Email: phamvanhung.bqlv@quangninh.gov.vn  
- Phân công nhiệm vụ:

Giúp Trưởng Ban phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác chuyên môn: Công tác Quản lý, bảo vệ môi trường; Thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ; An toàn lao động; Phòng Chống cháy nổ - Thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn; quản lý hệ thống chiếu sáng nghệ thuật khu vực Cột 3; Cải cách hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng ISO theo TCVN tại Ban.
Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Trung tâm Bảo tồn III; Trung tâm Cứu nạn, cứu hộ vịnh Hạ Long.
Sinh hoạt tại Trung tâm Bảo tồn III.
Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công, ủy quyền.

 

9/10 75 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép