Sự kiện văn hóa du lịch

Lễ hội đình Cái Đá
Lễ hội đình Cái Đá

Đăng lúc 10:42:39 Ngày 30/03/2020  |  Xem 765  |  Lễ hội đình Cái Đá

Đình Cái Đá (hay đình Giang Võng), được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XVIII). 

Lễ hội đền Bà Men
Lễ hội đền Bà Men

Đăng lúc 10:37:52 Ngày 30/03/2020  |  Xem 924  |  Lễ hội đền Bà Men

    

messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép