Cơ cấu tổ chức bộ máy

Đăng lúc 11:06:28 Ngày 26/09/2019 | Lượt xem 5310 | Cỡ chữ

     Ban Quản lý vịnh Hạ Long hiện nay có tổng số cán bộ, viên chức, người lao động  là  347 người.
    Bộ máy gồm: lãnh đạo Ban (01 Trưởng ban, 03 Phó trưởng ban) và 10 đơn vị trực thuộc (Văn phòng, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Nghiệp vụ Nghiên cứu, Phòng Kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan, Trung tâm Cứu nạn cứu hộ, Đội Kiểm tra, xử lý vi phạm trên Hạ Long, Trung tâm hướng dẫn và điều hành du lịch vịnh Hạ Long, Trung tâm bảo tồn I, Trung tâm bảo tồn II, Trung tâm bảo tồn III). 
    Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban.
    Ban Quản lý vịnh Hạ Long là cơ quan trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. 
    Sơ đồ tổ chức, bộ máy:

 

Tuyên truyền

9/10 1770 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép