Cơ cấu tổ chức bộ máy

Đăng lúc 11:06:28 Ngày 26/09/2019 | Lượt xem 9086 | Cỡ chữ

      Ban Quản lý vịnh Hạ Long hiện nay có tổng số cán bộ, viên chức, người lao động  là  347 người.
    Bộ máy gồm: lãnh đạo Ban (01 Trưởng ban, 03 Phó trưởng ban) và 10 đơn vị trực thuộc (Văn phòng, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Nghiệp vụ Nghiên cứu, Phòng Kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan, Trung tâm Cứu nạn cứu hộ, Đội Kiểm tra, xử lý vi phạm trên Hạ Long, Trung tâm hướng dẫn và điều hành du lịch vịnh Hạ Long, Trung tâm bảo tồn I, Trung tâm bảo tồn II, Trung tâm bảo tồn III). 
    Ban Quản lý vịnh Hạ Long là cơ quan trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. 
    Sơ đồ tổ chức, bộ máy:

 

Tuyên truyền

8/10 3028 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan