Hướng dẫn

Dịch vụ ngân hàng
Dịch vụ ngân hàng

Đăng lúc 10:57:08 Ngày 28/03/2020  |  Xem 734  |  Dịch vụ ngân hàng

Dịch vụ xe buýt
Dịch vụ xe buýt

Đăng lúc 10:52:22 Ngày 28/03/2020  |  Xem 1588  |  Dịch vụ xe buýt

Dịch vụ Taxi
Dịch vụ Taxi

Đăng lúc 10:49:09 Ngày 28/03/2020  |  Xem 588  |  Dịch vụ taxi

Dịch vụ trải nghiệm làm ngư dân
Dịch vụ trải nghiệm làm ngư dân

Đăng lúc 10:42:38 Ngày 28/03/2020  |  Xem 591  |  Dịch vụ trải nghiệm làm ngư dân

Dịch vụ Thủy phi cơ ngắm vịnh Hạ Long
Dịch vụ Thủy phi cơ ngắm vịnh Hạ Long

Đăng lúc 10:40:36 Ngày 28/03/2020  |  Xem 570  |  Dịch vụ thủy phi cơ

Dịch vụ xuồng cao tốc, tắm biển
Dịch vụ xuồng cao tốc, tắm biển

Đăng lúc 10:38:06 Ngày 28/03/2020  |  Xem 535  |  Dịch vụ xuồng cao tốc, tắm biển

Dịch vụ chèo đò, chèo Kayak
Dịch vụ chèo đò, chèo Kayak

Đăng lúc 10:33:09 Ngày 28/03/2020  |  Xem 469  |  Dịch vụ chèo đò, chèo kayak

Tại khu vực Hang Luồn: 

- Giá vé chèo kayak: 50.000VNĐ/lượt/2 người

- Giá vé chèo đò: 30.000VNĐ/người/lượt/1 người

- Giá vé đi xuồng cao tốc: ...

Mẫu tờ khai xin cấp Visa
Mẫu tờ khai xin cấp Visa

Đăng lúc 10:21:32 Ngày 28/03/2020  |  Xem 252  |  Thị thực nhập cảnh Việt Nam

Mẫu (Form) NA1
Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA
ngày 05 tháng  01  năm  2015

messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép