Luật du lịch

Đăng lúc 15:47:09 Ngày 28/10/2019 | Lượt xem 3105 | Cỡ chữ

Ngày 19/6/2017, Quốc Hội thông qua Luật Du lịch số 09/2017/QH14, trong đó có một số nội dung đáng lưu ý sau:
Thay đổi điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành (Điều 31)
- Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:
     + Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
     + Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng;
     + Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.
 
- Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:
     + Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
     + Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;
     + Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.
 
Thay đổi điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch (Điều 49)
- Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch bao gồm:
     + Có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
     + Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;
     + Đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch. Quốc Hội giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.
 
- Việc đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện (Điều 50)
 
Quy định mới về việc Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Điều 56, Điều 57)
- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khác được tự nguyện đăng ký công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch với cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi đặt cơ sở kinh doanh.
- Quyết định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch có thời hạn 03 năm.
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch được treo biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo mẫu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và được sử dụng danh hiệu này để quảng cáo, thu hút khách du lịch.
 
Ngoài ra, Luật Du lịch năm 2017 còn có nhiều thay đổi trong quy định về điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, thành lập Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Du lịch, …
 
Luật Du lịch năm 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế cho Luật Du lịch năm 2005.
- Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trước ngày 01/01/2018 không phải làm thủ tục đổi giấy phép, nhưng phải bảo đảm đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Du lịch năm 2017 trước ngày 01/01/2019.
- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trước ngày 01/01/2019. Sau thời hạn trên, nếu không có giấy phép thì doanh nghiệp không được kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.
- Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch trước ngày 01/01/2018 được tiếp tục hành nghề cho đến hết thời hạn ghi trên thẻ.
- Cơ sở lưu trú du lịch đã được công nhận hạng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01/01/2018 được tiếp tục sử dụng hạng đã được công nhận cho đến hết thời hạn theo quyết định.
Đường link: https://drive.google.com/file/d/0B9N0u-Y_5eU7NmpocXc0ekk1SHM/view 

 

Phòng Nghiệp vụ Nghiên cứu

7/10 1035 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép