Hội thảo tập huấn về đánh giá tác động  trong quản lý di sản bền vững

Đăng lúc 10:12:31 Ngày 15/11/2021 | Lượt xem 44 | Cỡ chữ

 

Từ ngày 10-12/11/2021, Văn phòng UNESCO Bangkok và Cục Di sản của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phối hợp tổ chức Hội thảo về Đánh giá tác động trong quản lý Di sản bền vững theo hình thức trực tuyến. Hội thảo được sự tài trợ của Ủy ban Di sản thế giới.

 


Tham dự Hội thảo có đại diện của Trung tâm Di sản thế giới, IUCN, ICOMOS, Văn phòng UNESCO Bangkok, Cục Di sản của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đại diện cơ quan quản lý 8 di sản thế giới của Việt Nam. Về phía Ban Quản lý vịnh Hạ Long, đồng chí Nguyễn Trung Hậu - Phó Trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long và đại diện các đơn vị Nghiệp vụ - Nghiên cứu, Kỹ thuật Tu bổ tôn tạo cảnh quan vịnh Hạ Long tham dự Hội thảo tập huấn. 
Để bảo tồn nguyên trạng các các giá trị di sản đã được UNESCO ghi danh, Ủy ban di sản thế giới khuyến nghị các di sản cần thực hiện đánh giá tác động di sản trong quá trình thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội nhằm nhận diện, giảm thiểu và kiểm soát những tác động đến các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản. Chính vì vậy, trong ngày thứ nhất, Hội thảo tập huấn đã cung cấp một khung lý thuyết tổng thể về đánh giá tác động liên quan tới các khu Di sản và hướng dẫn cơ quan quản lý di sản các bước thực hành cụ thể về đánh giá tác động di sản trong hai ngày tập huấn còn lại. Trước đó, tại kỳ họp 42 (năm 2018), Ủy ban Di sản thế giới cũng đã đề cập và nhấn mạnh sự cần thiết của đánh giá tác động di sản (HIAs) và đánh giá tác động môi trường (EIAs) đối với các đề xuất dự án phát triển. 
Đây là hội thảo tập huấn có nội dung thiết thực đối với công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đặc biệt là giúp các di sản như vịnh Hạ Long thực hiện tốt Công ước quốc tế về bảo vệ di sản thế giới mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

 

Nguyễn Thị Tâm
 

7/10 14 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép