Hội thảo kết quả đánh giá sức tải môi trường vịnh Hạ Long phục vụ phát triển du lịch bền vững

Đăng lúc 15:58:55 Ngày 26/11/2021 | Lượt xem 103 | Cỡ chữ

     Ngày 26/11/2021, trong khuôn khổ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu, đánh giá, xác định sức tải khu di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long phục vụ phát triển du lịch bền vững”,  Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức hội thảo kết quả đánh giá sức tải môi trường vịnh Hạ Long phục vụ phát triển du lịch bền vững, Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Quốc gia Hà Nội và  Khoa Du lịch - Trường Đại học Kinh tế quốc dân đồng chủ trì hội thảo.  Hội thảo được tổ chức bằng hình thức tiếp tại Ban Quản lý vịnh Hạ Long và trực tuyến tại 6 điểm cầu ngoài tỉnh. 
     Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long, Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long; đồng chí Phạm Đình Huỳnh, Phó trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long ,Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học, đại diện của các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia trong nước và quốc tế, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, Tập đoàn tư vấn Kiran và các sở ban ngành, doanh nghiệp của tỉnh. 

Quang cảnh hội nghị

     Tại hội thảo các đại biểu đã được nghe 05 báo cáo khoa học, 07 tham luận và 04 ý kiến phát biểu, trao đổi trực tiếp của các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế, các cơ quan, doanh nghiệp. Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, những ý tưởng độc đáo, những luận cứ khoa học thực tiễn, giúp cơ quan quản lý nhận thức được những bài học thực tiễn sinh động, quý giá và cần thiết cho công tác bảo tồn và phát huy bền vững di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Các ý kiến tham gia tại Hội thảo cho thấy mối quan hệ giữa môi trường và phát triển du lịch không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn ý nghĩa thực tiễn rất lớn. Do đó,vấn đề là giữa bảo tồn và phát triển, chúng ta cần đặt mục tiêu bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường là mục tiêu lớn nhất và lâu dài; Khai thác, phát huy giá trị di sản là cần thiết và quan trọng, vừa bảo tồn, vừa khai thác và phát huy hợp lý, bền vững giá trị di sản, phù hợp với yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội nhanh - bền vững của địa phương. Có ý kiến đóng góp tại Hội thảo đề cập đến việc hoàn thiện thể chế đồng bộ trên cơ sở giao cụ thể quyền hạn và trách nhiệm cho cơ quan quản lý di sản, thống  nhất trong điều hành khi áp dụng khoa học công nghệ để quản trị bền vững du lịch Hạ Long, các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch mới, đặc thù trên vịnh Hạ Long, sự tham gia của doanh nghiệp vào phát triển bền vững vịnh Hạ Long, chia sẻ những kinh nghiệm quản lý sức tải của các quốc gia khác trên thế giới…là những tư vấn quý giá và cần thiết cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản để từ đó hình thành và xây dựng được Chiến lược phát triển bền vịnh Hạ Long, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản trị, phù hợp với sức tải của khu di sản.
     Hội thảo còn là khóa tập huấn giúp nhà quản lý di sản tìm được những ý tưởng hay, những bài học kinh nghiệm để ứng xử hài hòa, thân thiện với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Ngô Nga


 

10/10 34 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép