Tham dự Hội thảo tập huấn xây dựng Báo cáo định kỳ vòng 3 khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2020 - 2021 thực hiện Công ước Di sản Thế giới

Đăng lúc 09:23:02 Ngày 28/07/2021 | Lượt xem 89 | Cỡ chữ


Ngày 23/7/2021 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo tập huấn xây dựng Báo cáo định kỳ vòng 3 khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2020 - 2021 thực hiện Công ước Di sản Thế giới bằng hình thức trực tuyến. Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản Văn hóa, Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và Lãnh đạo, cán bộ đầu mối xây dựng báo cáo định kỳ của các Ban/Trung tâm quản lý di sản thế giới tại Việt Nam. 

 


Đồng chí Phạm Đình Huỳnh- Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long, đại diện cho Di sản vịnh Hạ Long, tham dự Hội thảo trực tuyến

 

Báo cáo định kỳ tình trạng bảo tồn Di sản thế giới là một trong 3 loại hình giám sát mà UNESCO áp dụng để đánh giá hiệu lực của Công ước Di sản thế giới và cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn cầu duy nhất về tình trạng bảo tồn các Di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới. Đây được coi là một trong những chỉ số quan trọng nằm trong hệ thống giám sát toàn diện nhất được UNESCO xây dựng là công cụ được sử dụng trong bảo tồn Di sản theo luật pháp quốc tế; Đồng thời tăng cường cơ chế hợp tác và trao đổi thông tin cũng như kinh nghiệm giữa các quốc gia thành viên trong khu vực liên quan tới việc thực hiện Công ước và bảo vệ Di sản Thế giới. Nội dung báo cáo định kỳ tình trạng bảo tồn Di sản thế giới gồm 02 phần: (1). Việc áp dụng Công ước Di sản thế giới 1972  của các Quốc gia thành viên để nội luật hóa và xây dựng các quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch quản lý, bảo vệ Di sản thế giới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. (2). Báo cáo về tình trạng bảo tồn các Di sản Thế giới nằm trên lãnh thổ của quốc gia thành viên sẽ do cơ quan được giao quản lý Di sản thế giới thực hiện. Báo cáo là hệ thống bảng hỏi gồm nhiều câu hỏi với 03 dạng: (1). Dạng câu hỏi mang tính cập nhật thông tin hoặc cần sự chính xác, hợp lệ với phương án trả lời: “có” hoặc “không”; (2). Dạng câu hỏi mang tính đánh giá tỷ lệ, phạm vi: có nhiều sự lựa chọn phương án trả lời; (3). Dạng câu hỏi có câu trả lời được điền sẵn thông tin với một phương án trả lời duy nhất. Các cơ quan quản lý Di sản thế giới sẽ được Trung tâm Di sản thế giới cung cấp một mã truy cập và mật khẩu truy cập riêng để trả lời trực tuyến các câu hỏi bằng tiếng Anh theo mẫu quy định của UNESCO. Định kỳ 6 năm, các Quốc gia thành viên Công ước Di sản thế giới sẽ thực hiện báo cáo một lần. Báo cáo định kỳ vòng 1 được UNESCO thực hiện bắt đầu từ năm 2006. 
Tại hội thảo, các Ban/trung tâm quản lý di sản thế giới đã trình bày tóm tắt nội dung dự thảo báo cáo, những hạn chế, nguy cơ tác động tới di sản và những khó khăn trong quá trình trả lời trực tuyến các câu hỏi của báo cáo định kỳ vòng 3 tình trạng bảo tồn di sản thế giới. Những nội dung này đã được Lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa hướng dẫn, tư vấn trực tiếp tại buổi tập huấn để các đơn vị hoàn thiện, dịch sang tiếng Anh trước khi gửi tới UNESCO theo quy định vào ngày 31/7/2021./.
 

Nguyễn Thu Huyền

10/10 29 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép