Sự kiện văn hóa du lịch

Lễ hội Canaval Hạ Long
Lễ hội Canaval Hạ Long

Đăng lúc 10:10:43 Ngày 28/03/2020  |  Xem 3575  |  Lễ hội Canaval Hạ Long

   Carnaval Hạ Long từ lâu đã trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc, một thương hiệu riêng biệt của du lịch Quảng Ninh, góp phần giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước về vùng đất, con người Quảng Ninh, về Hạ Long, di sản, kì quan thiên nhiên thế giới.

Lễ hội chùa Long Tiên
Lễ hội chùa Long Tiên

Đăng lúc 10:09:16 Ngày 28/03/2020  |  Xem 3692  |  Lễ hội chùa Long Tiên

Lễ hội Đức Ông Trần Quốc Nghiễn
Lễ hội Đức Ông Trần Quốc Nghiễn

Đăng lúc 10:07:55 Ngày 28/03/2020  |  Xem 3386  |  Lễ hội Đức Ông Trần Quốc Nghiễn

Lễ hội hoa anh đào – mai vàng yên tử
Lễ hội hoa anh đào – mai vàng yên tử

Đăng lúc 10:03:29 Ngày 28/03/2020  |  Xem 3820  |  Lễ hội hoa anh đào - mai vàng Yên Tử

Lễ hội hoa Anh đào được tổ chức tại Hạ Long - Quảng Ninh từ năm 2013, thường diễn ra vào tháng 3, tháng 4 hàng năm. Đây là một trong những hoạt động văn hóa nhằm tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch, thương mại và văn hóa của Hạ Long - Quảng Ninh đến với nhân dân Nhật Bản, đồng thời giới thiệu hình ảnh Quốc hoa Anh đào và văn hóa Nhật Bản tới nhân dân Hạ Long, Quảng Ninh và khách du lịch. 

messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép