Quyết định Phê duyệt danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị trực thuộc Ban Quản lý vịnh Hạ Long năm 2022

Đăng lúc 08:40:43 Ngày 31/12/2022 | Lượt xem 322 | Cỡ chữ

     

     Quyết định Phê duyệt danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị trực thuộc Ban Quảnn lý vịnh Hạ Long năm 2022.

     Danh sách viên chức đu điều kiện dự thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý vịnh Hạ Long năm 2022.

     Chi tiết Quyết định 

     Chi tiết Danh sách

8/10 107 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép