Quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

Đăng lúc 08:38:45 Ngày 03/03/2022 | Lượt xem 3316 | Cỡ chữ

Quy chế này quy định chi tiết các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, bao gồm: hoạt động quản lý, bảo tôn, tu bổ, phục hồi; khảo sát, nghiên cứu đầu tư, xây dựng; tham quan, du lịch; nuôi trồng, khai thác thủy sản; hoạt động giao thông đường thủy; vận chuyển, kinh doanh; tổ chức văn hóa, lễ hội, vui chơi giải trí; làm phim, quảng cáo; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; cư trú tạm thời và các hoạt động khác liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn di sản vịnh Hạ Long; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, phối hợp trong quản lý để bảo vệ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Nội dung quy chế theo link: https://drive.google.com/file/d/1978N9Lzhh_APY_vIuS7YTLSgyPJNOeVV/view?usp=sharing

Hương Lan

8/10 1105 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép