Nội dung về việc triển khai đánh giá theo Bộ chỉ số chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh (QND-TI) phiên bản 1.0

Đăng lúc 15:09:03 Ngày 27/02/2023 | Lượt xem 115 | Cỡ chữ

Nội dung về việc triển khai đánh giá theo Bộ chỉ số chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh (QND-TI) phiên bản 1.0

Chi tiết nội dung 

7/10 38 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép