Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu, đánh giá tác động của chiếu sáng nhân tạo đến sự phát triển của thực vật trong hang động trên vịnh Hạ Long, thử nghiệm xử lý biện pháp xử lý

Đăng lúc 10:49:31 Ngày 16/06/2021 | Lượt xem 50 | Cỡ chữ

 

Vừa qua, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu, đánh giá tác động của chiếu sáng nhân tạo đến sự phát triển, xâm lấn của thực vật trong hang động trên vịnh Hạ Long, thử nghiệm xử lý và đề xuất biện pháp hiệu quả để xử lý, hạn chế ảnh hưởng của thực vật trong hang động” đã được Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức. 
Nhiệm vụ trên được Ban quản lý vịnh Hạ Long đề xuất, thực hiện từ năm 2018, xuất phát từ thực tế quản lý, bảo tồn hang động bền vững và những thách thức đặt ra trong quá trình đón khách tham quan. Nhiệm vụ do Ban quản lý vịnh Hạ Long chủ trì, phối hợp với Trung tâm Karst và Di sản địa chất - Viện Khoa học địa chất khoáng sản triển khai. Đồng chí Nguyễn Huyền Anh, Phó Trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long làm chủ nhiệm nhiệm vụ.
Sau gần 3 năm thực hiện, nhiệm vụ đã hoàn thành 02 mục tiêu lớn đã đề ra: Nghiên cứu thực trạng phát triển thực vật trong hang có sự tác động của chiếu sáng nhân tạo và ảnh hưởng đến hệ thống nhũ đá; Nghiên cứu thử nghiệm các biện pháp xử lý, hạn chế sự phát triển của thực vật trên nhũ đá và đánh giá, đề xuất biện pháp hiệu quả, khả thi xử lý, hạn chế tác động gây hại của thực vật trên nhũ đá. Kết quả thể hiện qua các sản phẩm của nhiệm vụ gồm: Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, 09 báo cáo chuyên đề, kỷ yếu 02 hội thảo khoa học trong khuôn khổ nhiệm vụ, 03 bài báo khoa học đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học, tạp chí khoa học trong nước và thực hiện hướng dẫn cho 01 học viên bảo vệ luận văn thạc sỹ.
Tại buổi họp, các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao những kết quả nhiệm vụ đã thực hiện với các sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu. Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ sẽ là căn cứ khoa học để triển khai các giải pháp cụ thể trong việc cải tạo hệ thống chiếu sáng và kiểm soát sự phát triển của thực vật tại các hang động đang đón khách du lịch. Đối với các hang động có định hướng phát triển du lịch trong tương lai, các kết quả nghiên cứu trên sẽ là cơ sở để đưa ra các biện pháp tôn tạo, thiết kế ánh sáng và quản lý du khách phù hợp nhằm giảm thiểu sự xuất hiện của thực vật trong hang, bảo vệ các thành tạo của hang động. Thông qua đó, những ứng dụng kết quả đề tài góp phần xây dựng kế hoạch phát triển du lịch bền vững, bảo tồn các giá trị ngoại hạng toàn cầu của di sản vịnh Hạ Long.

 

 

Nguyễn Tâm (PNVNC)
 

10/10 16 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép