Mức phí tham quan vịnh Hạ Long

Đăng lúc 10:00:02 Ngày 24/10/2019 | Lượt xem 7710 | Cỡ chữ

     Hiện nay trên vịnh Hạ Long có 05 tuyến tham quan. Ban quản lý vịnh Hạ Long áp dụng mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long theo tuyến tham quan theo Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:
1.     Tham quan ban ngày (từ  06h30’ - 18h30’):
-  Tuyến 1: Cảng tàu - Công viên Vạn Cảnh: Thiên Cung, Đầu Gỗ, Hòn Chó Đá, Hang Ba Hang, hòn Đỉnh Hương, hòn Trống Mái - Gà Chọi.
Giá vé: 250.000 đồng/lần/người
- Tuyến 2: Cảng tàu - Công viên các Hang Động: Bãi tắm Soi Sim, Ti Tốp, hang Sửng Sốt, động Mê Cung, hang Bồ Nâu, hang Luồn, hang Trống, hang Trinh Nữ,  hồ Động Tiên.
Giá vé: 250.000 đồng/lần/người
- Tuyến 3: Cảng tàu - Trung tâm Bảo tồn Văn hoá biển: Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn, hang Tiên Ông, hồ Ba Hầm, Đền Bà Men, Áng Dù.
Giá vé: 200.000 đồng/lần/người
- Tuyến 4: Cảng tàu - Trung tâm Giải trí biển: Hang Cỏ, hang Thầy, Cống Đỏ, hang Cạp La, Vông Viêng, Khu sinh thái Tùng Áng - Cống Đỏ, công viên Hòn Xếp.
Giá vé: 200.000 đồng/lần/người
- Tuyến 5. Cảng tàu - bến Gia Luận (Cát Bà - Hải Phòng): Thiên Cung, Đầu Gỗ, hòn Chó Đá, hang Ba Hang, hòn Đỉnh Hương, hòn Trống Mái-Gà Chọi).
Giá vé: 250.000 đồng/lần/người
2. Tham quan lưu trú nghỉ đêm trên Vịnh (thời gian lưu trú tối đa 01 đêm là 24 tiếng kể từ thời điểm xuất bến, thời gian lưu trú tối đa 02 đêm là 48 tiếng kể từ thời điểm xuất bến)
- Tham quan tuyến 2 và lưu trú 01 đêm(tham quan điểm lưu trú nghỉ đêm hang Trống, hang Trinh Nữ, Hồ Động Tiên, hòn Lát 690, đảo Ti tốp 587).
Giá vé: 550.000 đồng/ lần/ người
- Tham quan tuyến 2 và lưu trú 02 đêm (tham quan điểm lưu trú nghỉ đêm hang Trống, hang Trinh Nữ, hồ Động Tiên, hòn Lát 690, đảo Ti tốp 587).
Giá vé: 750.000 đồng/ lần/ người
- Tham quan tuyến 3 và lưu trú 01 đêm (tham quan điểm lưu trú nghỉ đêm khu vực hang Tiên Ông)
Giá vé: 500.000 đồng/ lần/ người
- Tham quan tuyến 3 và lưu trú 02 đêm (tham quan điểm lưu trú nghỉ đêm khu vực hang Tiên Ông).
Giá vé: 650.000 đồng/ lần/ người
Tham quan tuyến 4 và lưu trú 01 đêm (tham quan điểm lưu trú nghỉ đêm khu vực Cống Đỏ).
Giá vé: 500.000 đồng/ lần/ người
- Tham quan tuyến 4 và lưu trú 02 đêm (tham quan điểm lưu trú nghỉ đêm khu vực Cống Đỏ).
Giá vé: 650.000 đồng/ lần/ người

7/10 2570 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép