Mức phí tham quan vịnh Hạ Long

Đăng lúc 10:00:02 Ngày 24/10/2019 | Lượt xem 1483 | Cỡ chữ

Hiện nay trên vịnh Hạ Long có 05 tuyến tham quan. Từ ngày 01/4/2017, Ban quản lý vịnh Hạ Long áp dụng mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long theo tuyến tham quan theo Quyết định số 4278/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:
1.     Tham quan ban ngày (từ  06h30’ – 18h30’):
Tuyến 1: Cảng tàu – Công viên Vạn Cảnh:Động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, Hòn Chó Đá, Hang Ba Hang, hòn Đỉnh Hương, hòn Trống Mái (Gà Chọi).
Giá vé: 250.000 đồng/lần/người
Tuyến 2: Cảng tàu – Công viên các Hang Động: Bãi tắm Soi Sim, đảo Ti Tốp, hang Sửng Sốt, động Mê Cung, hang Bồ Nâu, hang Luồn, hang Trống, hang Trinh Nữ,  hồ Động Tiên.
Giá vé: 250.000 đồng/lần/người
Tuyến 3: Cảng tàu – Trung tâm bảo tồn văn hóa biển: Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn, hang Tiên Ông, hồ Ba Hầm, Đền Bà Men, Áng Dù.
Giá vé: 200.000 đồng/lần/người
Tuyến 4: Cảng tàu – Trung tâm Giải trí biển:  Hang Cỏ, hang Thầy, Cống Đỏ, hang Cạp La, Khu vực Vông Viêng, Khu sinh thái Tùng Áng – Cống Đỏ, công viên Hòn Xếp.
Giá vé: 200.000 đồng/lần/người
Tuyến 5. Cảng tàu – bến Gia Luận, Cát Bà – Hải Phòng): Hòn Chó Đá, hang Ba Hang, hòn Đỉnh Hương, hòn Trống Mái (Gà Chọi), bến Gia Luận – Cảng Tuần Châu.
Giá vé: 250.000 đồng/lần/người
2. Tham quan lưu trú nghỉ đêm trên Vịnh (thời gian lưu trú 01 đêm là 24 tiếng kể từ thời điểm xuất bến, thời gian lưu trú 02 đêm là 48 tiếng kể từ thời điểm xuất bến)
Tham quan tuyến 2 và lưu trú 01 đêm(tham quan điểm lưu trú nghỉ đêm hang Trống, hang Trinh Nữ, Hồ Động Tiên, hòn Lát 690, đảo Ti tốp 587).
Giá vé: 550.000 đồng/ lần/ người
Tham quan tuyến 2 và lưu trú 02 đêm(tham quan điểm lưu trú nghỉ đêm hang Trống, hang Trinh Nữ, hồ Động Tiên, hòn Lát 690, đảo Ti tốp 587).
Giá vé: 750.000 đồng/ lần/ người
Tham quan tuyến 3 và lưu trú 01 đêm(tham quan điểm lưu trú nghỉ đêm khu vực hang Tiên Ông)
Giá vé: 500.000 đồng/ lần/ người
Tham quan tuyến 3 và lưu trú 02 đêm(tham quan điểm lưu trú nghỉ đêm khu vực hang Tiên Ông).
Giá vé: 650.000 đồng/ lần/ người
Tham quan tuyến 4 và lưu trú 01 đêm(tham quan điểm lưu trú nghỉ đêm khu vực Cống Đỏ).
Giá vé: 500.000 đồng/ lần/ người
Tham quan tuyến 4 và lưu trú 02 đêm (tham quan điểm lưu trú nghỉ đêm khu vực Cống Đỏ).
Giá vé: 650.000 đồng/ lần/ người

9/10 494 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép