Miễn, giảm phí tham quan vịnh Hạ Long

Đăng lúc 09:03:09 Ngày 24/10/2019 | Lượt xem 6377 | Cỡ chữ

      Căn cứ Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh theo Luật phí và Lệ phí; Nghị quyết số 131/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh theo Luật phí và Lệ phí;
Ban Quản lý vịnh Hạ Long hướng dẫn thực hiện quy định về việc miễn, giảmphí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long như sau:
I. Về miễn phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long
1. Đối tượng được miễn phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long

- Trẻ em quốc tịch Việt Nam và trẻ em quốc tịch nước ngoài có chiều cao dưới 1,2m (hoặc trẻ em dưới 07 tuổi).
- Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.
2. Hồ sơ chứng minh, đề nghị miễn phí tham quan
2.1. Đối với trẻ em quốc tịch Việt Nam và trẻ em quốc tịch nước ngoài có chiều cao dưới 1,2m (hoặc trẻ em dưới 07 tuổi).

Giấy khai sinh (bản gốc) hoặc giấy khai sinh công chứng hoặc bản trích lục giấy khai sinh (bản sao) hoặc hộ chiếu hoặc đo chiều cao dưới 1,2m.
2.2. Đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng
- Giấy xác nhận khuyết tật (hoặc bản sao công chứng giấy xác nhận khuyết tật) và giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh.
- Trường hợp giấy xác nhận khuyết tật có ảnh và dấu giáp lai thì không phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy tờ tùy thân như trên.
II. Về giảm 50% phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long
1. Đối tượng được giảm 50% mức phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long
Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên theo quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi.
2. Hồ sơ chứng minh, đề nghị giảm 50% mức phí tham quan
Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh chứng minh là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên.
III. Về giảm 20% phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long
1. Đối tượng được giảm 20% mức phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long
Trẻ em có quốc tịch Việt Nam và trẻ em có quốc tịch nước ngoài từ 7 tuổi đến dưới 16 tuổi.
2. Hồ sơ chứng minh, đề nghị giảm 20% mức phí tham quan
2.1. Trẻ em từ 7 tuổi đến dưới 16 tuổi mang quốc tịch Việt Nam:
a) Trường hợp đi theo gia đình hoặc đi riêng lẻ: Phải xuất trình một trong các giấy tờ chứng minh sau còn hiệu lực và giá trị sử dụng:
- Giấy khai sinh (bản gốc) hoặc giấy khai sinh công chứng hoặc bản trích lục giấy khai sinh (bản sao) kèm theo 01 giấy tờ hợp pháp khác có ảnh và ghi rõ ngày tháng năm sinh để đối chiếu.
- Thẻ học sinh (có ảnh, trường hợp ảnh dán phải đóng dấu giáp lai), trong đó ghi rõ năm học hoặc khóa học.
- Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.
- Hộ chiếu.
b) Trường hợp đi tập thể, theo đoàn nếu không có các giấy tờ quy định tại điểm a nêu trên cần phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ sau:
+ Văn bản đề nghị của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục, đào tạo của đoàn khách.
+ Danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của từng cá nhân trong đoàn.
Văn bản và danh sách trên phải có xác nhận của Sở giáo dục và Đào tạo của địa phương hoặc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp nhà trường, cơ sở giáo dục đào tạo đó.
2.2. Trẻ em từ 7 tuổi đến dưới 16 tuổi mang quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.
IV. Trình tự thực hiện miễn, giảm phí tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long
1. Đối tượng được miễn, giảm phí tham quan vịnh Hạ Long và Bái Tử Long phải xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng minh tại quầy bán vé của Ban Quản lý vịnh Hạ Long tại các Cảng tàu du lịch để được cấp giấy miễn phí hoặc mua vé tham quan dành cho đối tượng được giảm phí. Trường hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên điện thoại thông minh, phải đăng nhập vào tài khoản và hiển thị được CCCD.
2. Khi qua các cổng soát vé tham quan vịnh Hạ Long, các các đối tượng được miễn, giảm phí phải xuất trình giấy miễn phí hoặc vé giảm theo quy định.
3. Khi có yêu cầu kiểm tra đột xuất của thanh tra chuyên ngành và lực lượng kiểm tra của Ban Quản lý vịnh Hạ Long, đối tượng được miễn, giảm phí tham quan phải xuất trình đầy đủ giấy miễn phí hoặc vé giảm phí tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và giấy tờ chứng minh./.

 

Hoàng Hương

7/10 2125 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan