Khảo sát chi tiết 25 nhóm đảo và 10 hang động trên khu vực vịnh Hạ Long, Bái Tử Long

Đăng lúc 09:19:55 Ngày 28/03/2020 | Lượt xem 4317 | Cỡ chữ

     Trong khuôn khổ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng sạt lở, đổ lở và xói lở bờ hệ thống đảo làm cơ sở cho việc quản lý, bảo tồn và khai thác hợp lý giá trị di sản phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội khu vực Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long”,  từ ngày 13/4/2017, Ban quản lý vịnh Hạ Long đã phối hợp với các chuyên gia của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai đợt điều tra, khảo sát hiện trạng sạt lở, đổ lở, xói mòn 25 nhóm đảo có nguy cơ sạt lở cao nằm trong vùng quy hoạch khai thác du lịch. Đồng thời tiến hành đo vẽ chi tiết 10 hang động khu vực vịnh Hạ Long - Bái Tử Long.

 

Chuyên gia Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản khảo sát chi tiết các đảo trên vịnh Hạ Long

Đoàn khảo sát đo vẽ chi tiết tại hang Đúc Tiền trên vịnh Hạ Long 

Đoàn khảo sát đo vẽ chi tiết tại hang Hanh trên vịnh Hạ Long 

 

     Đợt khảo sát này là nội dung quan trọng của đề tài nhằm làm rõ hiện trạng, nguyên nhân gây sạt lở, đổ lở ở các đảo và hang động trên vịnh Hạ Long - Bái Tử Long, góp phần bổ sung thêm cơ sở dữ liệu về các hệ thống khe nứt, các yếu tố hình thái thân trượt, quy mô và mức độ nguy hại của các yếu tố sạt lở, đổ lở của các đảo và hang động trên vịnh Hạ Long - Bái Tử Long. Trên cơ sở đó, Ban quản lý vịnh Hạ Long sẽ thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản Thiên nhiên Thế giới vịnh Hạ Long, đặc biệt về giá trị địa chất - địa mạo.

 

Phòng Nghiệp vụ Nghiên cứu

 

 

8/10 1439 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan