Kế hoạch Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, năm 2020 - 2021

Đăng lúc 14:07:54 Ngày 04/08/2020 | Lượt xem 305 | Cỡ chữ

Kế hoạch Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, năm 2020 - 2021

 

8/10 101 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép