Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (08/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021

Đăng lúc 20:33:33 Ngày 08/06/2021 | Lượt xem 97 | Cỡ chữ

“Không có biển và đại dương, cuộc sống như được biết hôm nay có thể không tồn tại” (Seibol và Berger, 1989). Biển và đại dương có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự sống trên Trái đất: giúp điều hòa khí hậu, mang lại sinh kế, nguồn lợi hải sản dồi dào … 
Ngày Đại dương thế giới do Liên Hợp quốc thông qua, được tổ chức vào ngày 08 tháng 6 hàng năm, thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 được lấy thông điệp là “Đại dương: Sự sống và sinh kế” với ý nghĩa nhấn mạnh sự đa dạng hệ sinh thái biển, lan tỏa ý nghĩa to lớn của đại dương đối với sinh kế của con người và nguồn sống của các loài sinh vật trên Trái Đất.
Hưởng ứng Ngày đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021 cũng lấy chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam” nhằm nhấn mạnh vai trò của biển và hải đảo đối với sinh kế người dân và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhiều hoạt động hưởng ứng đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo và các địa phương trên cả nước, đặc biệt là địa phương có biển tổ chức với hình thức, quy mô phù hợp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid hiện hay.
Với diện tích rộng lớn 1553km2, khu vực vịnh Hạ Long là vùng biển đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Hưởng ứng Ngày đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021, nhiều hoạt động tuyên truyền được tổ chức nhằm giúp cộng đồng, doanh nghiệp hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ đa dạng sinh học, tài nguyên tự nhiên và môi trường biển vịnh Hạ Long, từ đó nâng cao nhận thức, tích cực tham gia bảo vệ các giá trị, tài nguyên của Di sản. Bên cạnh đó, các hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các đảo trên vịnh Hạ Long, trồng và chăm sóc cây trên đảo …được tổ chức thực hiện, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi tự nhiên của biển Hạ Long. Chỉ khi sự đa dạng sinh học, phong phú về tài nguyên tự nhiên và môi trường được bảo vệ, biển mới mang lại lợi ích, sinh kế lâu dài cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 
Chúng ta cùng chung tay hành động vì biển quê hương- một hành động nhỏ có thể tạo nên thay đổi lớn: hãy bỏ rác vào nơi quy định, xả thải đúng quy định, không dùng sản phẩm nhựa dùng một lần, trồng cây bất cứ nơi nào, khi nào có thể, để biển Hạ Long mãi xanh và nguồn lợi thủy sản luôn dồi dào. 

 

Trồng và chăm sóc cây xanh trên đảo vịnh Hạ Long

 

Thu gom rác trên đảo vịnh Hạ Long

 

Nguyễn Minh Khảm

7/10 32 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép