Hội thảo khoa học về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các Khu Di sản Thế giới tại Việt Nam

Đăng lúc 09:51:06 Ngày 19/09/2022 | Lượt xem 773 | Cỡ chữ

 


Ngày 14/9/2022, tại Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị các Khu Di sản Thế giới tại Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid-19 và Quản lý Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam theo Công ước Di sản thế giới”. Đây là một hoạt động kỷ niệm 50 năm Công ước UNESCO năm 1972 về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam, hướng tới mục tiêu Việt Nam ứng cử vào Ủy ban Di sản Thế giới giai đoạn 2023 - 2027.
         Hội thảo do Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp với Văn phòng UNESCO Hà Nội và Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An tổ chức. Mục đích của hội thảo nhằm đánh giá thực trạng quản lý các khu di sản thế giới tại Việt Nam trong thời gian qua và đề xuất giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới trong bối cảnh hậu COVID-19; tiếp cận các xu thế mới của thế giới trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới; nêu ra những vấn đề trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Tham dự Hội thảo có đ/c Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đại biểu là đại diện lãnh đạo Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; Văn phòng UNESCO Hà Nội; đại diện các Ban/Trung tâm quản lý di sản thế giới; các cơ quan nghiên cứu Trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học Trung ương và địa phương. 
    Tham dự Hội thảo, ThS. Nguyễn Huyền Anh - Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã trình bày tham luận về Quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản vịnh Hạ Long vì mục tiêu phát triển bền vững, chia sẻ những kết quả, khó khăn, các vấn đề đặt ra và định hướng, giải pháp quản lý, bảo tồn, phát huy bền vững giá trị Di sản Thiên nhiên Thế giới vịnh Hạ Long. Phát triển bền vững là một vấn đề cấp thiết của toàn cầu, đặc biệt là đối với các Di sản Thế giới. Đó là lý do để năm 2015, Đại hội đồng lần thứ 20 của các quốc gia thành viên Công ước Di sản Thế giới đã thông qua Chính sách về việc lồng ghép quan điểm phát triển bền vững vào các quy trình của Công ước Di sản Thế giới, thể hiện một sự thay đổi đáng kể và là một bước tiến quan trọng trong lịch sử của Công ước. Vì vậy, giống như các Di sản thế giới khác, mục tiêu bền vững luôn là kim chỉ nam cho mọi chương trình, giải pháp quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị vịnh Hạ Long.

 


ThS. Nguyễn Huyền Anh - Phó Truởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long trình bày tham luận tại Hội thảo
 

Tuyết Nhung

10/10 257 bài đánh giá
messenger icon
Thông tin tàu ghép