Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3 và các Quy định, Quyết định của Trung ương

Đăng lúc 14:35:08 Ngày 10/09/2021 | Lượt xem 61 | Cỡ chữ

 

Ngày 09/9, Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3; Quy định số 22-QĐ/TW, Quy định số 24-QĐ/TW, Quyết định số 23-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Phạm Đình Huỳnh, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư đảng ủy truyền đạt tại Hội nghị.

 


Đ/c Phạm Đình Huỳnh – Phó Bí thư Đảng ủy truyền đạt tại Hội nghị

 

Hội nghị đã được quán triệt Kết luận Hội nghị Trung ương 3 với các nội dung trọng tâm là tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021-2025. Kế hoạch đề ra 23 chỉ tiêu và các giải pháp trọng tâm để thực hiện như: Vừa tập trung thực hiện "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường các nguồn lực; đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy tốt nhất những tiềm năng, lợi thế của từng vùng; thúc đẩy mạnh mẽ phát triển liên kết vùng, liên vùng; phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân….

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Bên cạnh đó, tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cũng đã tuyên truyền, quán triệt các văn bản: Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của BCH Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW;Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của BCH Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đã quán triệt toàn thể Đảng viên tiếp tục nghiên cứu và vận dụng, triển khai có hiệu quả các văn bản và nêu cao tinh thần kỷ luật tới toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức; động viên tinh thần, phát huy truyền thống đoàn kết, chia sẻ, vượt qua khó khăn trước đại dịch Covid- 19 để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị Di sản vịnh Hạ Long./.
 

8/10 20 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép