Dịch vụ xe buýt

Đăng lúc 10:52:22 Ngày 28/03/2020 | Lượt xem 32914 | Cỡ chữ

 

Tuyến số 01:
- Đầu tuyến Bến xe Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, cuối tuyến Bãi Dài, Khu kinh tế Vân Đồn.
- Lộ trình: Bến xe Bãi Cháy Mới – Cột đồng hồ – Cầu Kênh Liêm – Cột 8 – Hà Tu – thành phố Cẩm Phả - Cửa Ông – Thị trấn Cái Rồng – Bãi Dài, Kh Kinh tế Vân Đồn và ngược lại.
- Chiều dài tuyến 67 km.
- Giá vé toàn tuyến 10.000 đồng/ khách, 01 chặng 3.000đồng/ khách,từ 01 chặng đến 04 chặng 5.000 đồng/ khách, từ chặng 02 – 07 là 7.000đồng/ khách.
- Mở tuyến 05h00’ đóng tuyến 19h00’.
- Tuần suất suất bến 15phút/ chuyến, một ngày chạy 132 chuyến.
- Loại xe Transico B50
- Do hai Công ty đảm nhận, Công ty Cổ phần xe buýt Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Bus Vân Đồn đảm nhận.

Tuyến số 03:
- Đầu tuyến Bến xe Hòn Gai cũ, thành phố Hạ Long, cuối tuyến Cầu Ba Tấn, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ.
 - Lộ trình: Bến xe Hòn Gai cũ –  Cầu Kênh Liêm – ngã tư Loong Toòng –  Cầu Bãi Cháy – Ngã tư Cảng Cái Lân - Khu du lịch Bãi Cháy (đường Hạ Long) – Cái Dăm - Ngã tư ao cá -  Bến xe Bãi Cháy – Thị trấn Trới – Cầu Ba Tấn và ngược Lại.
- Chiều dài tuyến 37km.
- Mở tuyến 05h30’ đóng tuyến 19h00’.
- Giá vé toàn tuyến 10.000 đồng/ khách, từ  01 – 03 chặng 3.000đồng/ khách từ chặng 03 – 05 là 5.000đồng/ khách, từ chặng 03 – 07 là 7.000đồng/ khách.
- Tần suất suất bến 15 phút/ chuyến một ngày chạy 100 chuyến.
- Loại xe Transico B50.
- Do Công ty TNHH Phúc Xuyên đảm nhận.

Tuyến số 06:
Đầu tuyến Dốc Đỏ, thị xã Uông Bí, cuối tuyến Trung tâm phường Vàng Danh thị xã Uông Bí.
- Lộ trình: Dốc Đỏ Uông Bí – Nội thị Uông Bí – Cột Đồng Hồ Uông Bí – Vàng Danh và ngược lại.
 - Chiều dài tuyến  25km.
- Mở tuyến 05h30’ đóng tuyến 19h00’.
- Giá vé toàn tuyến 7.000đồng/ khách chặng 01 đến 02 là 3.000đồng/ khách, từ chặng 01 đến 05 là 5.000đồng/ khách từ  chặng 05 tính vé toàn tuyến.
- Tần suất suất bến 20phút/ chuyến một ngày chạy 40 chuyến.
- Loại xe Transico B50 và B60.
- Do Công ty TNHH Phúc Xuyên đảm nhận. 

Tuyến số 07:
- Đầu tuyến Km15, thành phố Móng Cái cuối tuyến Sân Golf Vĩnh Thuận, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái.
- Lộ trình: Km15 – Nội thị thành phố Móng Cái – Trà Cổ – Sân Golf Vĩnh Thuận và ngược lại.
- Chiều dài tuyến 27 km.
- Giá vé toàn tuyến 7.000 đồng/ khách, 01 chặng 3000 đồng/ khách, từ 01 – 04 chặng 5000 đồng/ khách
- Mở tuyến 05h30’ đóng tuyến 19h00’.
- Tần suất suất bến 15phút/ chuyến một ngày chạy 88 chuyến.
- Loại xe Transico B40.
- Do Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Vĩnh Thực đảm nhận.

Tuyến số 08:  
- Đầu tuyến Bến xe khách thị xã Đông Triều, cuối tuyến phường Hà Phong, thành phố Hạ Long
- Lộ trình: Bến xe Đồng Triều – Nội thị thành phố Uông Bí – Quốc Lộ 18A – Cầu Bãi Cháy – thành phố Hạ Long – phường Hà Tu, thành phố Hạ Long  và ngược lại.
- Chiều dài tuyến 85km.
- Mở tuyến 05h00’ đóng tuyến 19h00’.
- Giá vé  toàn tuyến 20.000đồng/ khách từ Hà tu đến Yên Cư 5.000đồng/ khách, Hạ Long – km11 là 7.000đồng/ khách, Hạ Long – Uông Bí 10.000đồng/ khách, Hạ Long – thị trấn Mạo Khê, thị xã Đông Triều 15.000đồng/ khách.
 - Tần suất suất bến 20 phút/ chuyến một ngày chạy 88 chuyến.
 - Loại xe Transico B50.
 - Do Công ty TNHH Phúc Xuyên đảm nhận.

Tuyến số10:
- Đầu tuyến Bến xe Hòn Gai cũ, thành phố Hạ Long, cuối tuyến Nhà máy gạch huyện Hoành Bồ (thuộc xã Lê lợi)
- Lộ trình: Bến xe Hòn Gai – Ngã tư Loong Toòng – Chợ Sa Tô – Cầu Bang – Ngã 3 Mông Dương – Thị trấn Trới – Trường Cao Đẳng nghề mở – UBND xã Lê Lợi -  Nhà máy gạch Hoành Bồ và ngược lại.
- Chiều dài tuyến 42km.
- Mở tuyến 06h30’ đóng tuyến 18h00’.
- Giá vé toàn tuyến 10.000đồng/ khách, từ chặng 01 – 02 là 3.000đồng/ khách, trên 02 chặng đến 04 chặng 5.000đồng/ khách. Trên 04 chặng đến 06 chặng là 8.000đồng/ khách. Trên 06 chặng tính toàn tuyến.
- Tần suất suất bến 20phút/ chuyến một ngày chạy 72 chuyến.
- Loại xe Transico B50
- Do Công ty Cổ phần xe khách Quảng Ninh đảm nhận.

Tuyến số: 11:
- Đầu tuyến Bến xe Bãi Cháy thành phố Hạ Long,  cuối tuyến Bến phà Rừng thị xã Quảng Yên.
- Lộ trình: Bến xe Bãi Cháy – Đại Yên - km 11 – Qlộ 10B – Thị xã Quảng Yên – Bến phà Rừng và ngược lại.
- Chiều dài tuyến  36 km.
- Mở tuyến 05h30’ đóng tuyến 19h00’.
- Giá vé 9.000đồng/ khách, từ  chặng 01 – 03 là 3.000đồng/ khách, từ 01 đến 04 là 5.000đồng/ khách từ 01 đến 06 là 7.000đồng/ khách từ 06 trở lên tính giá vé toàn tuyến.
- Tần suất bến từ 15 phút đến 20phút/ chuyến, một ngày chạy 100 chuyến.
- Loại xe Transico B50, B60.
- Do Công ty TNHH Phúc Xuyên đảm nhận

 
10/10 10971 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan