Dịch vụ mua sắm, giải khát trên vịnh Hạ Long

Đăng lúc 10:44:54 Ngày 28/03/2020 | Lượt xem 3549 | Cỡ chữ

Sản phẩm từ Ngọc trai vịnh Hạ Long
- Một số sản phẩm đặc trưng: Nhẫn ngọc trai, chuỗi ngọc trai, lắc tay…
- Địa chỉ cung ứng: Công ty cổ phần Ngọc trai Quảng Ninh. Số 7, khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, Quảng ninh. 
+ Điện thoại: 0203.3.511.519/ 0913.264.081
+ Website: http://ngoctraihalong.vn/
Sản phẩm lưu niệm
* Khu vực Thiên Cung – Đầu Gỗ: 
- Các sản phẩm lưu niệm từ gỗ, than, tre, nứa, ốc biển, các ấn phẩm sách, tập gấp,  áo phông in hình về phong cảnh vịnh Hạ Long.
- Địa chỉ cung ứng dịch vụ: 
+ Công ty Cổ phần Dịch vụ vịnh Hạ Long. 
+ Địa chỉ: Số 20, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 
+ Điện thoại: 0902.252.568
* Khu vực hang Sửng Sốt:
Các sản phẩm lưu niệm từ gỗ, than, tre, nứa, ốc biển, các ấn phẩm sách, tập gấp, áo in hình về Hạ Long.
- Địa chỉ cung ứng dịch vụ: 
+ Công ty Cổ phần Dịch vụ vịnh Hạ Long. 
+ Địa chỉ: Số 20, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 
+ Điện thoại: 0902.252.568
Giải khát
*  Khu vực Titop:
- Địa chỉ cung ứng dịch vụ: 
+ Công ty Cổ phần Dịch vụ vịnh Hạ Long. 
+ Địa chỉ: Số 20, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 
+ Điện thoại: 0902.252.568
*Khu vực Đầu Gỗ:
- Địa chỉ cung ứng dịch vụ: 
+ Công ty Cổ phần Dịch vụ vịnh Hạ Long. 
+ Địa chỉ: Số 20, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 
+ Điện thoại: 0902.252.568
8/10 1183 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép