Đảng ủy Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 42-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đăng lúc 08:12:43 Ngày 07/11/2020 | Lượt xem 131 | Cỡ chữ

Sáng này 06/11, Đảng ủy Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 05/8/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 04/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Đình Huỳnh  - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long quán triệt nội dung hội nghị.
 


Đồng chí Phạm Đình Huỳnh - Phó Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý vịnh Hạ Long truyền đạt nội dung tại Hội nghị
Tại hội nghị, Đồng chí Phạm Đình Huỳnh - Phó Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 5/8/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để bảo vệ an ninh quốc gia và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng chí cũng quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 4/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước trong đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng về tỉnh Quảng Ninh". Đồng thời, các nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng được truyền đạt quán triệt rõ tới toàn bộ đảng viên.

 


 
Thông qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tình hình, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn cơ quan, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị Di sản – Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
Ngay sau Hội nghị, các nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tuyên truyền, quán triệt tới toàn bộ quần chúng của Ban Quản lý vịnh Hạ Long./.
   

Hương Quỳnh

10/10 43 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép