Đa dạng thực vật vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Đăng lúc 08:57:05 Ngày 28/03/2020 | Lượt xem 13687 | Cỡ chữ

     Thực vật của Hạ Long rất độc đáo và đa dạng. Theo kết quả nghiên cứu mới nhất năm 2014 của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật được công bố tại Hội nghị Khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 6 thì hệ thực vật bậc cao có mạch phân bố ở vịnh Hạ Long có ít nhất 508 loài, 347 chi thuộc 113 họ, được tạo thành từ 3 kiểu quần xã thực vật chủ yếu sau đây:
     - Thảm thực vật ngập mặn: Chủ yếu phân bố dọc ven bờ các đảo như hang Đầu Gỗ, Bồ Hòn. Đặc trưng của thảm thực vật ngập mặn ở đây là Sú chiếm ưu thế sau đó mới đến các loài khác như Vẹt dù, Vẹt đĩa, Đước vòi, Mắm, Bần chua, Cóc trắng… Ngoài ra tại các khu vực bị ngập lúc triều lên còn gặp một số loài như Hếp, Tra bồ đề, Tra làm chiếu, Cui…

 

Rừng ngập mặn vịnh Hạ Long

 

- Thảm cây bụi trên các sườn và vách đá ở các đảo: Thảm thực vật tại sườn Đông thường tốt hơn ở sườn Tây, chủ yếu là trảng cây bụi thấp hoặc gỗ nhỏ có chiều cao không lớn. Thực vật phổ biến ở đây là các loài Huyết giác, Mang, Trôm, Ngũ gia bì Hạ Long, Tuế Hạ Long, Móng bò thơm, Cọ Hạ Long, Lan hài vệ nữ hoa vàng…

 

Cọ Hạ Long

 

     -Thảm thực vật rừng trong các thung lũng núi đá: Thực vật trong các thung lũng ở các đảo như  Bồ Hòn, Lờm Bò, Tùng Lâm, Chân Voi, Cát Lán… nhờ phát triển trên nền đá vôi có tầng đất mùn tương đối dày nên phát triển tốt, cá biệt có những cá thể đạt chiều cao tới 15-20m, đường kính 50-60m. Tại đây còn gặp một số loài gỗ quý như Táu, Sến, Mang cụt), Chè đắng…
     Đặc biệt, hệ thực vật Hạ Long được ghi nhận có 19 loài thực vật đặc hữu của Việt Nam như Ngũ gia bì Hạ Long, Cọ Hạ Long, Tuế Hạ Long..., trong đó có 15 loài được ghi nhận là các loài đặc hữu hẹp mới chỉ được ghi nhận có phân bố trên các đảo Hạ Long và Cát Bà; 4 loài là các loài đặc hữu của vùng Đông Bắc Việt Nam (theo Phụ lục 01).
     Bên cạnh đó tại Hạ Long còn ghi nhận có 25 loài thực vật quý hiếm (theo Phụ lục 02). Ở mức độ quốc gia có 19 loài thực vật có tên trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), 04 loài  có tên trong Phụ lục của Nghị định số 32/2006-NĐCP, 02 loài có tên cả trong Sách Đỏ Việt Nam và Phụ lục của Nghị định số 32/2006-NĐCP. Ở cấp độ quốc tế có 01 loài xếp ở mức nguy cấp (EN) - Lan hài vệ nữ hoa vàng và 01 loài ở mức gần bị đe dọa (NT) - Thiên tuế Hạ Long.

 

Thiên tuế Hạ Long

 

PHỤ LỤC 01 – Các loài thực vật đặc hữu được ghi nhận có phân bố trên các đảo ở vịnh Hạ Long

 

TT

Tên khoa học

Tên Việt Nam

Họ thực vật

Ghi chú

1

Schefflera alongensis R.Vig.

Ngũ gia bì hạ long

Araliaceae

Đặc hữu của
Hạ Long, Cát Bà

2

Livistona halongensis Kiew& T. H. Nguyen

Cọ hạ long

Arecaceae

Đặc hữu của
Hạ Long, Cát Bà

3

Impatiens halongensis Kiew& T. H. Nguyen

Bóng nước hạ long

Balsaminaceae

Đặc hữu của
Hạ Long, Cát Bà

4

Cycas tropophylla K. D. Hill& P. K. Loc

Tuế hạ long

Cycadaceae

Đặc hữu của
Hạ Long, Cát Bà

5

Chirita drakei Burtt.

Cây rita drake

Gesneriaceae

Đặc hữu vùng Đông Bắc

6

Chirita gemella D.Wood.

Cầy ri một cặp

Gesneriaceae

Đặc hữu của
Hạ Long, Cát Bà

7

Chirita halongensis Kiew& T. H. Nguyen

Cầy ri hạ long

Gesneriaceae

Đặc hữu của
H
ạ Long, Cát Bà

8

Chirita hiepii Kiew& T. H. Nguyen

Cầy ri hiệp

Gesneriaceae

Đặc hữu của
Hạ Long, Cát Bà

9

Chirita modesta Kiew& T. H. Nguyen

Cầy ri ôn hoà

Gesneriaceae

Đặc hữu của
Hạ Long, Cát Bà

10

Paraboea halongensis Kiew& T. H. Nguyen

Song bế hạ long

Gesneriaceae

Đặc hữu của
Hạ Long, Cát Bà

11

Neolitsea alonngensis Lecomte

Nô hạ long

Lau raceae

Đặc hữu của
Hạ Long, Cát Bà

12

Munronia petiolata N. T. Cuong, D. T. Hoan & Mabb

Mun rô cuống dài

Meliacea

Đặc hữu của
 Hạ Long, Cát Bà

13

Ficus superba var. alongensis

Sung hạ long

Moraceae

Đặc hữu của
Hạ Long, Cát Bà

14

Ardisia pedalis

Cơm nguội chân

Myrsinaceae

Đặc hữu vùng Đông Bắc

15

Jasminum alongensis

Nhài hạ long

Oleaceae

Đặc hữu của Hạ Long, Cát Bà

16

Hedyotis lecomtei

An điền hạ long

Rubiaceae

Đặc hữu vùng Đông Bắc

17

Allophylus leviscens

Ngoại mộc tai

Sapindaceae

Đặc hữu vùng Đông Bắc

18

Pilea alongensis

Nan ông hạ long

Urticaceae

Đặc hữu của
Hạ Long, Cát Bà

19

Alpinia calcicola

Riềng núi đá

Zingiberaceae

Đặc hữu của
 Hạ Long, Cát Bà

 

PHỤ LỤC 02- Các loài thực vật bị đe dọa có ghi nhận trên các đảo ở vịnh Hạ Long

 

TT

Tên khoa học

Tên Việt Nam

SĐVN (2007)

NĐ số 32/2006 -NĐCP

IUCN

1

Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring

Quyển bá trường sinh

VU

2

Drynaria bonii Chr.

Ráng đuôi phụng bon

VU

3

Cycas tropophylla K. D. Hill

Thiên tuế Hạ Long

IIA

NT

4

Chroesthus lanceolata (T. Ander) B. Hand.

Đài mác

CR

5

Alangium tonkinense Gagnep.

Thôi chanh bắc

VU

6

Aristolochia indica L.

Sơn dịch

VU

7

Asarum glabrum Merr.

Hoa tiên

VU

IIA

8

Sarcostemma acidum (Roxb.) Voigh

Tiết căn

EN

9

Gymnostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino

Dần Tòong (Thư tràng)

EN

10

Sophora tonkinense Gagnep.

Hòe Bắc Bộ

VU

11

Strychnos cathayensis Merr.

Gio (Mã tiền cà thây)

VU

12

Strychnos ignatii Berg.

Đậu gió (Mã tiền lông)

VU

13

Strychnos umbellata (Lour.) Merr.

Mã tiền hoa tán

VU

14

Stephania cepharantha Hayata

Bình vôi hoa đầu

EN

IIA

15

Stephania rotunda Lour.

Củ bình vôi

IIA

16

Stephania tetrandra S.Moore

Củ dòm

IIA

17

Ardisia sylvestris Pitard

Lá khôi

VU

18

Meliantha suavis Pierre

Rau sắng

VU

19

Murraya glabra Guill

Nguyệt quế nhẵn (Vương tùng)

VU

20

Sinoradlkofera minor (Hemsl.F. G. Mey

Bông mộc

EN

21

Madhuca pasquieri (Dubard) H. J. Lam

Sến mật

EN
A1a,c,d

22

Dioscorea collettii Hook. f.

Nần nghệ

EN

23

Paphiopedilum concolor (Bateman) Pfitzer

Lan hài đốm

IA

EN

24

Stemona saxorum Gagnep.

Bách bộ đứng

VU

25

Parispolyphylla Smith.

Trọng lâu nhiều lá

EN

 

 

Phòng Nghiệp vụ Nghiên cứu

 

9/10 4562 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan