Công tác quản lý đối với tàu du lịch

Đăng lúc 08:47:14 Ngày 28/03/2020 | Lượt xem 4859 | Cỡ chữ

Trên vịnh Hạ Long hiện có gần 500 tàu du lịch vận chuyển khách hoạt động vận chuyển, lưu trú nghỉ đêm, lớn nhất cả nước. Hoạt động vận chuyển khách tham quan trên Vịnh, đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh.
    Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, giảm thiểu những sự cố đáng tiếc trong hoạt động vận chuyển khách trên Vịnh, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều quy định, văn bản nhằm tăng cường công tác quảnlý hoạt động của tàu du lịch trên Vịnh ngày một tốt hơn...
    Để đảm bảo quyền lợi của khách du lịch, tạo môi trường kinh doanh du lịch công bằng, lành mạnh, tránh những thiệt hại không đáng có. Thời gian vừa qua các cơ quan, đơn vị của UBND thành phố Hạ Long và Ban Quản lý vịnh Hạ Long thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát tàu du lịch vận chuyển khách tham quan vịnh Hạ Long, qua đó phát hiện nhiều tàu du lịch vi phạm các lỗi: chạy không đúng tuyến, đón, trả khách không đúng nơi quy định; vi phạm các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa, chất lượng phục vụ khách du lịch và các quy định về giá, phí….đồng thời cơ quan quản lý cũng yêu cầu chủ tàu du lịch có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với các thuyền trưởng, thuyền viên chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động vận chuyển khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long.
    * Các văn bản triển khai của tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Hạ Long:
- Quyết định số 3439/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh Quy định tạm thời về việc thực hiện quy trình đảm bảo an toàn trên phương tiện vận chuyển khách du lịch tham quan vịnhHạ Long.
-  Quyết định số 3625 ngày 16/11/2015 của UBND tỉnhQuy định việc tạm dừng việc đóng mới thay thế tàu vỏ gỗ hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long
-  Quyết định số 4088/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Quảng NinhQuy định tạm thời về quản lý hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long
-  Nghị quyết số 241/2016/NQ-HĐND ngày 8/4/2016 của  HĐND tỉnh Quảng Ninhvề việc thông qua một số quy định đặc thù tạm thời để nâng cao chất lượng và quản lý hoạt động của tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.
-  Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 17/6/2016 của Tỉnh ủy Quảng NinhVề tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh
-  Thông báo số 236 ngày 15/6/2016 của Tỉnh ủy Quảng NinhThông báo ý kiến chỉ đạo của đc Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long
-  Chị thị số 12-CT-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh Quảng NinhVề việc tăng cường rà soát kiểm tra và quản lý việc chấp hành pháp luật của chủ phương tiện, thuyền viên trên phương tiện phục vụ vận chuyển khách trên địa bàn tỉnh
- Thông báo 387-TB/TU ngày 14/10/2016 của Tỉnh ủy Quảng NinhThông báo buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với tập thể BTV Thành ủy Hạ Long
- Thông báo số 362 ngày 23/12/2016 của UBND tỉnhThông báo kết luận của đ.c Vũ Văn Diện- PCT UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả 9 tháng thực hiện phương án sắp xếp khách du lịch tại Cảng Tuần Châu và họp bàn thành lập Trung tâm điều hành tàu du lịch
- Công văn 201 ngày 10/1/2017 của UBND tỉnhVề việc rà soát cấp phép hoạt động tàu du lịch
-  Thông báo số 13/TB-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnhKết luận của đ/c Vũ Văn Diện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả đánh giá chất lượng tàu du lịch năm 2016 và kết quả rà soát các tàu du lịch thuộc diện chờ cấp phép hoạt động trên VHL, vịnh Bái Tử Long
-  Công văn 259 ngày 13/1/2017 của UBND thành phố Hạ LongTriển khai nhiệm vụ được chuyển giao từ Sở GTVT về UBND thành phố Hạ Long (theo QĐ 109, QĐ 110)
-  Thông báo 52 ngày 06/2/2017 của UBND thành phố Hạ LongThông báo ý kiến kết luận của đ/c Hồ Quang Huy - PCT UBND thành phố tại cuộc họp bàn nhiệm vụ quản lý tàu du lịch và một số nhiệm ụ trọng tâm về quản lý vịnh Hạ Long
-  Quyết định 261 ngày 18/01/2016 của UBND thành phố Hạ LongV/v giao nhiệm vụ quản lý hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long
  Thông báo số 31/TB-UBND ngày 16/2/2017 của UBND tỉnhThông báo kết luận cuộc họp bàn các biện pháp cấp bách phòng chống cháy nổ và các nguy cơ khác trên tàu du lịch ảnh hưởng tới công tác đảm bảo an toàn cho khách du lịch tham quan, lưu trú trên vịnh Hạ Long
-  Công văn số 1440/UBND-GT2 ngày 09/3/2017Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ tàu du lịch
-  Công văn số 1415/UBND-NC ngày 08/3/2017Về sửa đổi, bổ sung tiêu chí về PCCC đối với tàu thủy vận chuyển khách du lịch

 

Phòng Nghiệp vụ Nghiên cứu

8/10 1619 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép