Chi bộ Trung tâm bảo tồn I - chi bộ đầu tiên trong Đảng bộ Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức Đại hội Chi  bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đăng lúc 10:59:29 Ngày 06/07/2022 | Lượt xem 881 | Cỡ chữ

 

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/ĐU ngày 28/4/2022 của Đảng ủy Ban Quản lý vịnh Hạ Long về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Quản lý vịnh Hạ Long, chiều ngày 05/7, Chi bộ Trung tâm bảo tồn I (Chi bộ V) đã tổ chức Đại hội - đây là Chi bộ đầu tiên trong Đảng bộ Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Huyền Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long tới dự và chỉ đạo Đại hội.

 

 
Quang cảnh Đại hội

 

Chi bộ V được thành lập theo Quyết định số 21-QĐ/ĐU ngày 26/4/2006 và được kiện toàn theo Quyết định số 08-QĐ/ĐU ngày 15/01/2018 của Đảng ủy Ban Quản lý vịnh Hạ Long. Chi bộ hiện có 17 đảng viên, trong đó có 01 đảng viên dự bị. Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Đảng, chuyên môn và tổ chức đoàn thể đối với Trung tâm Bảo tồn I (có 38 viên chức, lao động), thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long theo ranh giới quản lý. 
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022: Công tác xây dựng tổ chức Đảng được thực hiện nghiêm túc, bám sát với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai đầy đủ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy về nhiệm vụ, giải pháp công tác hàng năm; việc học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết đảm bảo đúng yêu cầu; công tác kiểm tra, giám sát bám sát các chương trình, kế hoạch đề ra….Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Chi bộ cũng thẳng thắn, trách nhiệm, nhận diện rõ các tồn tại hạn chế, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm và phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới...
Đại hội đã thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 và bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới.

 

Đồng chí Nguyễn Huyền Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long thay mặt Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, Đại hộ Chi bộ V đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tiến hành theo đúng thủ tục, trình tự, bảo đảm quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Ninh và Thành uỷ Hạ Long; tiếp tục đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và chi bộ.
Sau Đại hội Chi bộ V, 09 Chi bộ khác thuộc Đảng bộ Ban Quản lý vịnh Hạ Long sẽ tổ chức Đại hội, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 20/7/2022.

Hoàng Hương

9/10 293 bài đánh giá
messenger icon
Thông tin tàu ghép