Các điểm tham quan

Khu vực Vông Viêng
Khu vực Vông Viêng

Đăng lúc 15:49:53 Ngày 18/10/2019  |  Xem 3233  |  Khu vực Vông Viêng

Vông Viêng là điểm tham quan nằm trong tuyến du lịch số 4 trên vịnh Hạ Long, nằm cách cảng tàu du lịch Tuần Châu khoảng 20km và cách cảng tàu khách quốc tế Hạ Long khoảng 16km.

Hang Cạp La
Hang Cạp La

Đăng lúc 15:34:29 Ngày 18/10/2019  |  Xem 3658  |  Hang Cạp La

Động Cặp La nằm cách cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu khoảng 25km, cách cảng tàu khách quốc tế Hạ Long khoảng 20km,

Hang Thầy
Hang Thầy

Đăng lúc 15:23:51 Ngày 18/10/2019  |  Xem 5394  |  Hang Thầy

Hang Thầy nằm cách cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu khoảng 23km, cách cảng tàu khách quốc tế Hạ Long khoảng 18km.

Hang Cỏ
Hang Cỏ

Đăng lúc 15:14:01 Ngày 18/10/2019  |  Xem 5389  |  Hang Cỏ

  Động Cỏ nằm trên đảo có tên Hòn Cỏ, cách cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu khoảng 19km, cách cảng tàu khách quốc tế Hạ Long khoảng 14km.

Hang Tiên Ông
Hang Tiên Ông

Đăng lúc 15:31:59 Ngày 17/10/2019  |  Xem 3719  |  Động Tiên Ông

Nằm ở hòn hang Dều, cách cảng tàu du lịch Tuần Châu khoảng 18 km, cách cảng tàu khách quốc tế Hạ Long khoảng 16,5km về hướng Đông Nam.

Hang Hồ Động Tiên
Hang Hồ Động Tiên

Đăng lúc 10:35:15 Ngày 17/10/2019  |  Xem 3365  |  Hang Hồ Động Tiên

Hang Hồ Động Tiên nằm trong tuyến du lịch số 2 trên vịnh Hạ Long. Hang nằm ở phía Đông của đảo Bồ Hòn, có diện tích khoảng 650m2.

Hang Trống
Hang Trống

Đăng lúc 10:30:18 Ngày 17/10/2019  |  Xem 5701  |  Hang Trống

Hang Trống là điểm tham quan nằm trong tuyến du lịch số 2 trên vịnh Hạ Long. Hang nằm đối diện với hang Trinh Nữ, với diện tích khoảng 300m2.

Hang Trinh Nữ
Hang Trinh Nữ

Đăng lúc 10:26:15 Ngày 17/10/2019  |  Xem 3794  |  Hang Trinh Nữ

     Nằm ở phía Đông Bắc của dãy đảo Bồ Hòn, cách cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu khoảng 16 km, cách cảng tàu khách quốc tế Hạ Long khoảng 13,5km về phía Đông Nam (đối diện với hang Trống).

Hang Luồn
Hang Luồn

Đăng lúc 10:20:18 Ngày 17/10/2019  |  Xem 5900  |  Hang Luồn

 Hang Luồn là điểm tham quan nằm trong tuyến du lịch số 2, nằm trên dãy đảo Bồ Hòn, cách cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu khoảng 13km,

Động Mê Cung
Động Mê Cung

Đăng lúc 10:14:47 Ngày 17/10/2019  |  Xem 4530  |  Động Mê Cung

      Động Mê Cung nằm trong tuyến du lịch số 2 trên vịnh Hạ Long, cách cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu khoảng 14km, cách cảng tàu khách quốc tế Hạ Long khoảng 13km.

Hang Bồ Nâu
Hang Bồ Nâu

Đăng lúc 09:55:05 Ngày 17/10/2019  |  Xem 4085  |  Hang Bồ Nâu

     Hang Bồ Nâu nằm trong tuyến du lịch số 2 trên vịnh Hạ Long, cách cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu khoảng 13km về phía Đông Nam, cách cảng tàu khách quốc tế Hạ Long khoảng 11km.

Động Sửng Sốt
Động Sửng Sốt

Đăng lúc 09:44:51 Ngày 17/10/2019  |  Xem 4012  |  Động Sửng Sốt

      Nằm trên dãy đảo Bồ Hòn, cách cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu khoảng 14km, cách cảng tàu khách quốc tế Hạ Long khoảng 11km.

messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép