Bộ quy tắc ứng xử nụ cười Hạ Long

Đăng lúc 09:49:03 Ngày 28/03/2020 | Lượt xem 3938 | Cỡ chữ

 
BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ NỤ CƯỜI HẠ LONG
Ngày 20.10.2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3147/QĐ-UBND về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”. Bộ quy tắc gồm những quy định, chuẩn mực, định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử văn minh, phù hợp với văn hóa truyền thống, phong tục tập quán Việt Nam và địa phương.
Ban quản lý vịnh Hạ Long xin đăng tải cụ thể thông tin liên quan tới bộ quy tắc này.
 
 

 

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ “VĂN MINH DU LỊCH” VÀ “NỤ CƯỜI HẠ LONG”

     Trên cơ sở nội dung Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch của Bộ Văn hóa. Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” của UBND tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã xây dựng các  Bộ quy tắc ứng xử “Văn minh du lịch” và “Nụ cười Hạ Long”, trong đó đưa ra những chuẩn mực cơ bản để định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách ứng xử văn minh của tổ chức và cá nhân khi tham gia các hoạt động du lịch, góp phần thay đổi hình ảnh du lịch vịnh Hạ Long, thành phố Hạ Long hướng tới sự văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp. Các tổ chức, cá nhân tham gia bộ quy tắc gồm:
- Cán bộ, viên chức và người lao động của Ban Quản lý vịnh Hạ Long.

Link: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B9N0u-Y_5eU7djNaTjh6eWt4bHc?usp=sharing


- Các tổ chức, các nhân kinh doanh dịch vụ trên vịnh Hạ Long, thành phố Hạ Long.
Link: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B9N0u-Y_5eU7aldVQ1ktcnhEdjA?usp=sharing
 
- Người dân và cộng đồng địa phương thành phố Hạ Long.
Link: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B9N0u-Y_5eU7bHUyb0cwUktYc28?usp=sharing
 
- Khách du lịch đến tham quan vịnh Hạ Long, thành phố Hạ Long.
Link: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B9N0u-Y_5eU7VVdMWWVEY1R1RGc?usp=sharing
7/10 1312 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép