Tin tức
Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật Thủ tục hành chính công Invest Quảng Ninh

Ban Quản lý vịnh Hạ Long triển khai mô hình công dân học tập trên môi trường số

Đăng lúc 15:26:34 Ngày 20/11/2023 | Lượt xem 259 | Cỡ chữ

 

Ngày 01/11, Ban Quản lý vịnh Hạ Long có Văn bản số 975/BQLVHL-VP về việc triển khai đăng ký tài khoản và tự đánh giá công dân học tập hằng năm. Đây là chương trình  tiếp tục được thực hiện theo Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2023”.
Việc đánh giá mô hình “Công dân học tập” trên phần mềm công nghệ số là yêu cầu quan trọng của nhiệm vụ “Chuyển đổi số” theo chủ trương của Chính phủ và là căn cứ để đánh giá kịp thời môi hình Chi hội khuyến học của Ban Quản lý vịnh Hạ Long hằng năm.
Tính đến ngày 20/11/2023, đã có 311 người trên tổng số  352 VCLĐ tạo lập tài khoản hội viên và thực hiện đánh giá công dân học tập hàng năm.
Việc triển khai này giúp mỗi VCLĐ trong Ban thích ứng với môi trường số, áp dụng công nghệ trong việc học tập, nghiên cứu, trao đổi, tìm hiểu mọi thông tin, kiến thức, áp dụng vào thực tiễn, góp phần làm tốt hơn nhiệm vụ được giao trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; nâng cao chất lượng đón tiếp khách tham quan du lịch trên vịnh Hạ Long./. 
 

Hương Quỳnh

8/10 86 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan