Ban Quản lý vịnh Hạ Long tham gia Hội nghị Tổng kết Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam năm 2020

Đăng lúc 16:40:14 Ngày 13/01/2021 | Lượt xem 128 | Cỡ chữ

Ngày 12/01/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì Hội nghị. Ông Phạm Đình Huỳnh - Phó Trưởng ban, đại diện cho Ban Quản lý vịnh Hạ Long tham dự hội nghị. 

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Năm 2020, thế giới trải qua nhiều biến động lớn, đại dịch Covid 19 đã tác động toàn diện, sâu rộng và nghiêm trọng đến các quốc gia trên toàn cầu. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn, nhưng một số chương trình của UNESCO vẫn được triển khai tại Việt Nam. Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã tích cực, chủ động thể hiện vai trò, trách nhiệm của quốc gia thành viên trong các công việc chung, đồng thời thúc đẩy các lợi ích của Việt Nam tại diễn đàn UNESCO. Ban thư ký của Ủy ban quốc gia đã tăng cường phối hợp với Văn phòng UNESCO Hà Nội, tổ chức các buổi họp định kỳ trao đổi thông tin, phối hợp triển khai công việc và xây dựng chương trình hoạt động chung… Những đóng góp của Việt Nam được Ban thư ký UNESCO và các nước thành viên đánh giá cao, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam tại UNESCO và trên trường quốc tế. 
Để tiếp tục nâng cao hình ảnh, vai trò của Việt Nam tại Diễn đàn UNESCO cũng như thúc đẩy bảo vệ các lợi ích quốc gia, tận dụng tri thức UNESCO để xây dựng chính sách và phát triển bền vững đất nước, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam xác định một số phương hướng hoạt động trong năm 2021 như: tích cực triển khai kế hoạch vận động cho ứng của viên Việt Nam vào Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2021- 2025; nghiên cứu, nắm bắt xu thế hợp tác, chuyển biến chính sách của các nước, nhóm nước trong UNESCO, khuyến nghị chính sách, chiến lược với Chính phủ trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học và thông tin - truyền thông; tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và UNESCO; phát huy vai trò thành viên tích cực, chủ động thông qua việc đóng góp các ý tưởng, sáng kiến đối với các vấn đề quan trọng mà UNESCO và các nước thành viên quan tâm như Chiến lược chuyển đổi UNESCO, sửa đổi hiến chương UNESCO, đồng thời xây dựng kế hoạch đón tiếp Tổng giám đốc tổ chức UNESCO đến thăm và làm việc tại Việt Nam./.
 

Hương Quỳnh

9/10 42 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép