Ban Quản lý vịnh Hạ Long làm việc với Ban Quản lý di sản thiên nhiên quần đảo Cát Bà về dự thảo Kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà

Đăng lúc 09:33:58 Ngày 22/07/2021 | Lượt xem 324 | Cỡ chữ

     Ngày 20/7/2021, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã có buổi làm việc trực tuyến với Ban Quản lý Di sản thiên nhiên Quần đảo Cát Bà để trao đổi về nội dung dự thảo Kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2040; UBND tỉnh giao Ban Quản lý vịnh Hạ Long chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu bản dự thảo Kế hoạch để tham mưu UBND tỉnh có văn bản tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Đây là lần tham gia thứ hai của tỉnh Quảng Ninh với thành phố Hải Phòng về dự thảo kế hoạch quản lý, kể từ khi hồ sơ đề cử di sản thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà được Chính phủ Việt Nam gửi tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO tháng 01/2021.

Quang cảnh buổi họp


     Tại buổi làm việc, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đề nghị Ban Quản lý di sản Di sản thiên nhiên Quần đảo Cát Bà tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia của tỉnh Quảng Ninh về dự thảo kế hoạch nhằm đảm bảo đầy đủ nội dung, chất lượng, hiệu quả khi triển khai thực hiện; Bổ sung các nội dung còn thiếu theo quy định tại Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017 của Chính phủ; Rà soát lại phân công nhiệm vụ của các sở, ban ngành liên quan của hai địa phương; Đồng thời nghiên cứu, tham khảo Bộ công cụ “Nâng cao giá trị di sản của chúng ta” do IUCN/UNESCO ban hành để hỗ trợ việc nhận diện các nguy cơ tác động tới di sản, làm cơ sở đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp quản lý phù hợp. Hai bên thống nhất các nội dung đã trao đổi, làm rõ tại buổi làm việc, báo cáo Lãnh đạo hai địa phương để có những chỉ đạo tiếp theo theo quy định.

Thu Huyền
 

10/10 108 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép