Tin tức
Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật Thủ tục hành chính công Invest Quảng Ninh

Thông tin về các nền tảng số, công cụ số của quốc gia và của tỉnh Quảng Ninh

Đăng lúc 08:47:20 Ngày 10/07/2024 | Lượt xem 40 | Cỡ chữ

Căn cứ Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 17/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng các nền tảng số, các công cụ để xử lý công việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp trên môi trường số tỉnh Quảng Ninh, danh mục các nền tảng số, công cụ số của quốc gia và của tỉnh Quảng Ninh hiện nay như sau:
1. Danh mục 38 nền tảng số quốc gia được công bố tại Quyết định số 2294/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông, công khai tại địa chỉ https://ndp.dx.gov.vn
2. Các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh: 
2.1. Hệ thống Cổng thông tin điện tử, Hệ thống thư điện tử, Hệ thống Chính quyền điện tử (phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống Cổng dịch vụ công và một cửa điện tử tỉnh, Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính tỉnh; hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến và mạng WAN phục vụ Chính quyền điện tử).
Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, hotline thường trực 24/7: 0203.3533.338.
2.2. Phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
Ban Quản lý vịnh Hạ Long cung cấp thông tin để viên chức lao động của Ban khai thác, sử dụng, phục vụ công tác, đảm bảo theo quy định.
 

7/10 13 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan