Thông tin thường trực cấp cứu 24/7

Đăng lúc 10:18:10 Ngày 30/03/2020 | Lượt xem 562 | Cỡ chữ

Chi thiết thông tin thường trực cấp cứu và vận chuyển cấp cứu 24/7 tại link:
http://www.soytequangninh.gov.vn/GD_WS/Tintuc_Chitiet.aspx?NewsId=7784

7/10 187 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép