Thị thực nhập cảnh Việt Nam

Mẫu tờ khai xin cấp Visa
Mẫu tờ khai xin cấp Visa

Đăng lúc 10:21:32 Ngày 28/03/2020  |  Xem 460  |  Thị thực nhập cảnh Việt Nam

Mẫu (Form) NA1
Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA
ngày 05 tháng  01  năm  2015

Các loại Visa – Thị thực Việt Nam cho người nước ngoài
Các loại Visa – Thị thực Việt Nam cho người nước ngoài

Đăng lúc 10:12:20 Ngày 28/03/2020  |  Xem 485  |  Thị thực nhập cảnh Việt Nam

- Visa loại 1: 01 tháng 01 lần, người được cấp Visachỉ được phép nhập cảnh vào Việt Nam một lần duy nhất trong suốt thời gian Visa có hiệu lực.
- Visa loại 2: 03 tháng một lần, người được cấp Visađược phép nhập cảnh vào Việt Nam một lần duy nhất trong suốt thời gian Visa có hiệu lực...

Thủ tục xin công văn nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài
Thủ tục xin công văn nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài

Đăng lúc 10:08:34 Ngày 28/03/2020  |  Xem 454  |  Thị thực nhập cảnh Việt Nam

Hồ sơ xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài
+ Hồsơ pháp nhân của doanh nghiệp tổ chức gồm:
-  Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp tổ chức.
- Giấy chứng nhận mẫu dấu của doanh nghiệp tổ chức.
- Bản đăng ký chữ ký của người đại diện theo pháp luật và mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức...

Thủ tục cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam
Thủ tục cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam

Đăng lúc 10:05:26 Ngày 28/03/2020  |  Xem 413  |  Thị thực nhập cảnh Việt Nam

Thị thực nhập cảnh Việt Nam: được cấp tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài(Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài). Ngoài ra có một số trường hợp đặc biệt, người nước ngoài, Việt kiều được cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế của Việt Nam.

messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép