Tập huấn - Đào tạo trực tuyến sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý di tích

Đăng lúc 15:53:31 Ngày 09/11/2021 | Lượt xem 82 | Cỡ chữ

 

    Ngày 01/11/2021, đại diện Ban Quản lý vịnh Hạ Long tham dự Chương trình Tập huấn - Đào tạo trực tuyến sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý di tích do Cục Di sản Văn hóa chủ trì tổ chức. Đây là nội dung được thực hiện theo Quyết định số 2579/QÐ-BVHTTDL ngày 07/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chương trình gồm 20 lớp, trong đó 10 lớp về sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật, 10 lớp về sử dụng Hệ thống thông tin quản lý di tích. Việc tổ chức Tập huấn - Đào tạo nhằm triển khai áp dụng phần mềm cho các Bảo tàng, Ban quản lý di tích trên toàn quốc để đẩy mạnh xây dựng, đồng bộ cơ sở dữ liệu tại các đơn vị, cập nhật và khai thác thông tin, dữ liệu qua mạng internet phục vụ cho việc quản lý và tránh tình trạng mất dữ liệu; đồng bộ, tích hợp thông tin với phần mềm do Cục Di sản văn hóa xây dựng.
Tham dự chương trình Tập huấn - Đào tạo trực tuyến sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý di tích có đại diện các Ban quản lý Di tích, Di sản thế giới trên cả nước. Hội nghị được nghe đại diện Cục Di sản Văn hóa hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý di tích, sau đó các đơn vị tham dự thực hành và trao đổi vướng mắc trong quá trình thực hành sử dụng. Sau đợt tập huấn, Cục Di sản Văn hóa sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện phần mềm để đáp ứng tốt nhất các mục tiêu, yêu cầu đề ra.
Với Ban Quản lý vịnh Hạ Long, buổi tập huấn đã giúp cán bộ tham dự có thể nắm bắt cơ bản các tính năng cũng như sử dụng, nhập liệu và khai thác phần mềm, ứng dụng vào công tác tại cơ quan. Phần mềm Hệ thống thông tin quản lý di tích nếu được triển khai áp dụng sẽ góp phần xây dựng, đồng bộ cơ sở dữ liệu về Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, phục vụ công tác khai thác dữ liệu và quản lý Di sản. 

 

 

Linh Chi


 

10/10 27 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép