Night club

Đăng lúc 09:45:44 Ngày 28/03/2020 | Lượt xem 3193 | Cỡ chữ

Khu vực Bãi Cháy
 
Royal KTV & Night Club (Câu lạc bộ đêm KTV)
Địa chỉ: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3831555
 
Top Disco
Địa chỉ: Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3846 000
 
Nam Sơn Hạ Long Club
Địa chỉ: Tổ 1, khu 5, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0974386558
 
Funky Bar
Địa chỉ: số 80 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0904092699
 
Amazon Bar Ha Long
Địa chỉ: số 21, đường Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0913080050
 
Yolo Beer Club
Địa chỉ: Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0941111939/096970707
 
Ha Long Bay View Pub
Địa chỉ: Số 80 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long,  tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  0203 3812988
 
Bamboo Bar
Địa chỉ: Số 8, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3640899
 
Sky Bar
Địa chỉ: Tầng 16, Khách sạn Royal Lotus, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 
Brothers Pub
Địa chỉ: A116, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0966381999
 
Khu vực Hòn Gai
 
New Hạ Long Club
Địa chỉ: Phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.6566 999
 
Hạ Long View Club
Địa chỉ: Trần Thái Tông, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0163 351 8556
 
F6 Club
Địa chỉ: Bến Đoan, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0912187781
 
Ha Long by Night Even
Địa chỉ: A4 lô C2 khu đô thị cột 5- cột 8, phường Hồng hà, thành phố Hạ Long,  tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:  0919811605
 
Rooftop Cafe & Bar
Địa chỉ: phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3625789
 
Old Town Cafe
Địa chỉ: 10 Trần Quốc Nghiễn, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0214 3821 636
 

Sky Bar
Address: 16th floor, Royal Lotus Hotel, Hung Thang ward, Ha Long city, Quang Ninh province

Brothers Pub
Address: A116, Ha Long Street, Bai Chay Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province
Phone: 0966381999

 

Hon Gai area

New Ha Long Club
Address: Yet Kieu Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province
Phone: 0203.6566 999

Ha Long View Club
Address: Tran Thai Tong, Yet Kieu ward, Ha Long city, Quang Ninh province
Phone: 0163 351 8556

F6 Club
Address: Ben Doan, Hon Gai ward, Ha Long city, Quang Ninh province
Phone: 0912187781

Ha Long by Night Even
Address: A4, Lot C2, column 5 - column 8 urban area, Hong Ha ward, Ha Long city, Quang Ninh province
Phone: 0919811605

Rooftop Cafe & Bar
Address: Bach Dang ward, Ha Long city, Quang Ninh province
Phone: 0203.3625789

Old Town Cafe
Address: 10 Tran Quoc Nghien, Bach Dang ward, Ha Long city, Quang Ninh province
Phone: 0214 3821 636

7/10 1064 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép