KỶ NIỆM NGÀY DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM 23/11

Đăng lúc 15:31:30 Ngày 23/11/2021 | Lượt xem 30 | Cỡ chữ

 

Trong những năm qua, Di sản văn hóa không chỉ có giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa và khoa học, mà còn là một nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đã đạt được nhiều thành tựu, dấu mốc quan trọng. Trong đó, phải kể đến Sắc lệnh đầu tiên của Nhà nước ta về việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký vào năm 1945. Đây là tiền đề để Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg, lấy ngày 23/11 hằng năm là “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam”. 
Việc tổ chức Ngày Di sản văn hóa Việt Nam hằng năm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa Việt Nam trong toàn dân; Tăng cường ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của những người làm công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Động viên phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao kỷ luật, đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành văn hoá - thông tin nói chung và trong lĩnh vực di sản văn hóa nói riêng; Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa theo pháp luật về thi đua khen thưởng.
Là Di sản thế giới và di tích quốc gia đặc biệt, hưởng ứng ngày Di sản năm nay, tại vịnh Hạ Long đã tập trung các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cộng đồng nâng cao ý thức, trách nhiệm, chung tay giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản. Các hoạt động hưởng ứng ngày Di sản văn hóa Việt Nam trong tháng 11 cũng được gắn kết chặt chẽ với hoạt động kỷ niệm 10 năm vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới (2011-2021).

 

 

Linh Chi (P.NVNC)
 

10/10 10 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép