Hướng dẫn

Các loại Visa – Thị thực Việt Nam cho người nước ngoài
Các loại Visa – Thị thực Việt Nam cho người nước ngoài

Đăng lúc 10:12:20 Ngày 28/03/2020  |  Xem 262  |  Thị thực nhập cảnh Việt Nam

- Visa loại 1: 01 tháng 01 lần, người được cấp Visachỉ được phép nhập cảnh vào Việt Nam một lần duy nhất trong suốt thời gian Visa có hiệu lực.
- Visa loại 2: 03 tháng một lần, người được cấp Visađược phép nhập cảnh vào Việt Nam một lần duy nhất trong suốt thời gian Visa có hiệu lực...

Thủ tục xin công văn nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài
Thủ tục xin công văn nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài

Đăng lúc 10:08:34 Ngày 28/03/2020  |  Xem 262  |  Thị thực nhập cảnh Việt Nam

Hồ sơ xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài
+ Hồsơ pháp nhân của doanh nghiệp tổ chức gồm:
-  Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp tổ chức.
- Giấy chứng nhận mẫu dấu của doanh nghiệp tổ chức.
- Bản đăng ký chữ ký của người đại diện theo pháp luật và mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức...

Thủ tục cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam
Thủ tục cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam

Đăng lúc 10:05:26 Ngày 28/03/2020  |  Xem 222  |  Thị thực nhập cảnh Việt Nam

Thị thực nhập cảnh Việt Nam: được cấp tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài(Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài). Ngoài ra có một số trường hợp đặc biệt, người nước ngoài, Việt kiều được cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế của Việt Nam.

Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị trực thuộc Ban Quản lý vịnh Hạ Long
Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị trực thuộc Ban Quản lý vịnh Hạ Long

Đăng lúc 10:05:07 Ngày 28/03/2020  |  Xem 321  |  Một số quy định cần biết

Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị trực thuộc Ban Quản lý vịnh Hạ Long

Quy chế quản lý vịnh Hạ Long
Quy chế quản lý vịnh Hạ Long

Đăng lúc 10:01:41 Ngày 28/03/2020  |  Xem 686  |  Quy chế quản lý vịnh Hạ Long

Hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực song phương
Hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực song phương

Đăng lúc 10:01:20 Ngày 28/03/2020  |  Xem 471  |  Hiệp định thỏa thuận miễn thị thực song phương

Đối với hộ chiếu phổ thông: Công dân mang hộ chiếu phổ thông của các nước Thái Lan, Ma-lay-xi-a, Xinh-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Lào và Cam-pu-chia được miễn thị thực vào Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 30 ngày; công dân Phi-líp-pin được tạm trú không quá 21 ngày; công dân Bru-nây và Mi-an-ma được tạm trú không quá 14 ngày và ngược lại. 

Tiếp tục chấn trỉnh thực hiện kỷ cương theo quy chế thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Tiếp tục chấn trỉnh thực hiện kỷ cương theo quy chế thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Đăng lúc 09:58:53 Ngày 28/03/2020  |  Xem 566  |  Tiếp tục chấn trỉnh thực hiện kỷ cương theo quy chế thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Tiếp tục chấn trỉnh thực hiện kỷ cương theo quy chế thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Thông báo tuyển chọn hợp đồng lao động năm 2019 đợt 2
Thông báo tuyển chọn hợp đồng lao động năm 2019 đợt 2

Đăng lúc 09:57:48 Ngày 28/03/2020  |  Xem 577  |  Thông báo tuyển chọn hợp đồng lao động năm 2019 đợt II

Thông báo tuyển chọn hợp đồng lao động năm 2019 đợt 2

Thông báo tuyển chọn hợp đồng lao động năm 2019 đượt 1
Thông báo tuyển chọn hợp đồng lao động năm 2019 đượt 1

Đăng lúc 09:56:56 Ngày 28/03/2020  |  Xem 541  |  Thông báo tuyển chọn hợp đồng lao động năm 2019 đợt I

Thông báo tuyển chọn hợp đồng lao động năm 2019 đượt 1

Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Nghiệp vụ - Nghiên cứu thuộc Ban Quản lý vịnh Hạ Long
Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Nghiệp vụ - Nghiên cứu thuộc Ban Quản lý vịnh Hạ Long

Đăng lúc 09:55:52 Ngày 28/03/2020  |  Xem 562  |  Thông báo thi tuyển chức danh trưởng phòng Nghiệp vụ Nghiên cứu Ban Quản lý vịnh Hạ Long

Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Nghiệp vụ - Nghiên cứu thuộc Ban Quản lý vịnh Hạ Long

messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép