Đơn vị cung ứng tàu tham quan

Đăng lúc 15:06:30 Ngày 18/09/2020 | Lượt xem 765 | Cỡ chữ

1. Đức Phương 09 QN  5278
Địa chỉ: Khu 3A, phường Hà An, Quảng Yên, Quảng Ninh
Điện thoại: 0906062817
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1soD4yJ2kL-S-LJSOUQHbKyVMgQQubo99?usp=sharing

2. Công ty TNHH DVDL Hồng Hải Tourist (03 tàu)
Địa chỉ: Tổ 4 khu 3B, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0913264512
Hồng Hải 06 QN 2466
Link: https://drive.google.com/drive/folders/13_aIh6RQkPk_CBNy-9aZzBzdhgcz5SRt?usp=sharing
Hồng Hải 12 QN 6058
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1puISLhedmXxvbbGjHvbi1K456D_5-Xr_?usp=sharing

2. Công ty TNHH Toàn Hữu Nghị
Địa chỉ: Tổ 7 khu 5, phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0915831855
Hữu Nghị 09 QN 3196
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1oEMw7pjO8GRW3ySa-Zjxe--jFuDKYZK2?usp=sharing


3. Chủ Doanh nghiệp Trần Hải Nam (03 tàu)
Địa chỉ: Tổ 6 khu 6, phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0987986604
Rồng Việt QN 1355
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1JUHhojjJ71RFzYPj7fOotayhdP3xv7od?usp=sharing
Rồng Việt QN 8369
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1ApdD0OCHprGKMcIenX31-sXZx4tDz819?usp=sharing
Thịnh An 20 QN 7136
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1nH-SopXOfElouzAuVf0068qmWzag_KS8


4. Tàu tham quan Bạch Đằng 08 QN 1238
Địa chỉ: SN 102, tổ 60, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh
Đơn vị: 0904710924
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1c82cQnt_iBPpr6WJrta9Q7K_4yR0Db9s?usp=sharing


5. Tàu tham quan White Tiger QN 6198
Địa chỉ: Tổ 3 khu Minh Khai, phường Đại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0397873910
Link: https://drive.google.com/drive/folders/12vFEBC_EV0Xku4V7O8qJn-2mGeZg_g1r?usp=sharing


6. Tàu tham quan Trường Giang 10 QN 1689
Địa chỉ: Khu 2, phường Hà An, Quảng Yên, Quảng Ninh
Điện thoại: 0363076888
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1SZF0fj1lRX94xW9ZmYRtgqZ5RJxuadr-?usp=sharing

7. Tàu tham quan Bài Thơ QN 6128
Địa chỉ: SN 59, tổ 7, khu 8, phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0904583425
Link: https://drive.google.com/drive/folders/115d_MSOG7zKdggdKk3CNw7k3x_euOvKc?usp=sharing

8. Chủ doanh nghiệp Đồng Thị Nga (02 tàu)
Địa chỉ: Tổ 5B khu 2, phường Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0988501258
Sao Biển 55 QN 7619
Link: https://drive.google.com/drive/folders/19YCq_Pp8cZ1Yn0hFJy6x0sxQINBByKqK?usp=sharing
Sao Biển 56 QN 7518
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1Fzfy4f1_qYW36zpo2hCEqp_iOyjJSkih


9. Chủ doanh nghiệp Ngô Đình Chiến (04 tàu)
Địa chỉ: Tổ 8 khu 9A, phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0982873900
Phương Đông 10 QN 5185
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1fJv4R9EYNkxTc-f-CQF2wPpGJah8HDSy?usp=sharing
Phương Đông 8 QN 8055
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1KhfTngAWWBVQRpJPXwyS993Ce-TOi_Ow?usp=sharing


10. Công ty TNHH 1 TV TM&DL Hậu Thảo (02 tàu)
Địa chỉ: Tổ 5B khu 2, phường Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0912330698
Thanh Phong 29 QN 1696
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1_QWxV-Nv-pCboeJQ-PN_EGfXw3vxzWGY?usp=sharing


11. Tàu tham quan Phúc Thành 68 QN 8198
Địa chỉ: Khu thống nhất II, phường Tân An, Quảng Yên, Quảng Ninh
Điện thoại: 0965366676
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1iZdtVvkUv5y5iUv1yy0-hEuABPxkTPN_?usp=sharing

12. Công ty TNHH Phượng Hiến (02 tàu)
Địa chỉ: Tổ 10A khu 6, phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0903215395
Phong Hải 02 QN 3012
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1CLq4m-hAlOKGQ6lgtm-u4ENih2m960oE?usp=sharing

Phong Hải QN 6091
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1WSg6LR-4aAxiqaMYe3gjrWbvTN4auyMD

13. Tàu tham quan Phong Hải 68 QN 8468
Địa chỉ: Tổ 12 khu 4, phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0903215395
Link: https://drive.google.com/drive/folders/11MLP4Dk51YM9zTS1Zg0CxrJaybeCZL_m?usp=sharing

14. Tàu tham quan Phong Hải 88 QN 1304
Địa chỉ: SN114, tổ 54 khu 6, phường Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0988480178
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1l3QSUSKF3HTD8TYmx0XjLG6-6rvfW2JM?usp=sharing

15. Tàu tham quan 
 


22. Tàu tham quan Quảng Nam 16 QN 2340
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1EzIqChvRgd9B8JSGLcChvDT0ApPr3dRk?usp=sharing
 
23. Tàu tham quan Quảng Nam 28 QN 1368 
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1ZZ1eHgnSQicYDZH8EvdnYOnAOnRpmHES?usp=sharing

24. Tàu tham quan Quảng Nam 08 QN 1581
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1A93izY9_Z2hufgwlOGJFVPsphN-LbAzK?usp=sharing


25. Tàu tham quan Mai Nam 18 QN 6695
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1dJ0MvJsyJCI3pcXD80oUpuIcUPhCsWbh?usp=sharing


26. Tàu tham quan Mai Nam 09 QN 7399
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1skHGgzdG5O-Klt7oUBaTrhWEURW1LHGb?usp=sharing

27. Tàu tham quan Sơn Hải 66 QN 5867
Link: https://drive.google.com/drive/folders/15LcHTguB5uU0ggOK6fEuq5WtasDBHDfR?usp=sharing


28. Tàu tham quan Long Giang 68 QN 6652
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1ac8iGauP9dTkipC-rWjwJEnCwNO1ddr4?usp=sharing

29. Tàu tham quan Hùng Long 18 QN 3016
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1FVjJ7POTzDnoMHn7poDJxo06EbdqaJT7?usp=sharing

30. Tàu tham quan Đông Phương 01 QN 2629
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1ysVacb0PBuQ_qdOySbgPSyVrApO8uHPi?usp=sharing

31. Tàu tham quan Đông Phương 06 QN 2648
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1G72ixCeQ0egk48YtB73X_HGIzRHq9jE9?usp=sharing

32. Tàu tham quan Hồng Ngọc 08 QN 5199
Link: https://drive.google.com/drive/folders/16zR-9bHsh54QbcZOyZAOzTTT4cx3DSa_?usp=sharing 

33. Tàu tham quan Thiên Minh 08 QN 6632
Link:   https://drive.google.com/drive/folders/1vs2xYFz1PWap4mA9Hrn4y8dO2TzA030G?usp=sharing

34. Tàu tham quan Vịnh Xanh 11 QN 8138
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1dCRugsKqH_hrZQV5VFRnZgPyY3hdF9Td?usp=sharing

35. Tàu tham quan Vịnh Xanh 58 QN 7105
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1p0bQNP-OpfT_1JgVgFxudwNREJQw0pZx?usp=sharing

36. Tàu tham quan Vịnh Xanh 66 QN 8266
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1boQwf09FxQOv-Hx1Ols2jGHWAkl6c0Eb?usp=sharing

37. Tàu tham quan Vịnh Xanh 86 QN 8368
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1n8HJDG8WhOgL2BgF29yTaU1HDs6IVL3S?usp=sharing

38. Tàu tham quan Vịnh Xanh 88 QN 8018
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1E8_YRlFAWwa6icuWcfb0TvRtCxAwt8CO?usp=sharing

39. Tàu tham quan Vịnh Xanh 99 QN 8599
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1uj4mWgiiSH5qRk4DK6m2v_V4HAoyXfZQ?usp=sharing

40. Tàu tham quan Âu Lạc 08 QN 5797
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1FZ3oZItXXC-WUQBG-STL0AW2r32Yg42e?usp=sharing

41. Tàu tham quan Âu Lạc 18 QN 5796
Link: https://drive.google.com/drive/folders/13xHt6drp8z6iXBzxcocFiAQGdnhlb3yP?usp=sharing

42. Tàu tham quan Âu Lạc 68 QN 7968
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1n7HvM9HRBKMdoYJ1ZWeu_mpJnNq0AxLI?usp=sharing

43. Tàu tham quan Hải Âu 68 QN 3388
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1CvtS1V1XtsXFGMXQa8AcWohD_ozQ9C1d?usp=sharing

44. Tàu tham quan Đôn Hiền 06 QN 5762
Link: https://drive.google.com/drive/folders/19ZHf7o_ILZZaD_f4gjzYhcmM5bybfyQa?usp=sharing

45. Tàu tham quan Đôn Hiền QN 1287
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1BZJTSMPBR5qNRd0nPUQaZ6W_NZ6A-ktp?usp=sharing

46. Tàu tham quan Toàn Thắng 18 QN 6615
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1GTxop_Qvk5EDa247nL9f-DEkGPCiCWRe?usp=sharing

47. Tàu tham quan Tùng Dương 88 QN 8226
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1QZB7aQEbib75QeLTwpWiBThiJksEghhe?usp=sharing

48. Tàu tham quan Toàn Thắng 10 QN 1348
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1lCzX7qHsRsh8VxihLM2-VGaBSubEBlVE?usp=sharing

49. Tàu tham quan Phương Hằng QN 3909
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1Sn-4IaRYnRWhs_PjkfX62zR64XrCk6yv?usp=sharing

50. Tàu tham quan Phượng Hoàng 86 QN 6613
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1LCA8WGLEwex_CWozNedUTms9hyx3YMRt?usp=sharing

51. Tàu tham quan Toàn Thắng 19 QN 6285
Link: https://drive.google.com/drive/folders/17A_np4MS9ni9t2DUfwlYO-uW5Y7MM9OI?usp=sharing

52. Tàu tham quan Toàn Thắng 68 QN 8078
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1F6ASYUFrXvGO8srid5UAz-43hkkJjSoJ?usp=sharing

53. Tàu tham quan Đông Đô 36 QN 8079
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1c1Q-jDT0yHZBxMkZ-5xUuY-tQRuVIlGc?usp=sharing

54. Tàu tham quan Đông Đô 66 QN 7139
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1TFFQv-6A9l-KiLryreLdPYlStTpr_TfO?usp=sharing

55. Tàu tham quan Toàn Thắng QN 5761
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1CbgEe8tnwH4xnkvAbsQGyrz-WFscZx0T?usp=sharing

56. Tàu tham quan Thắng Lợi  09 QN 5518
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1K4p8R5y-hhRNj2UoWYh2a4-3YeuuOliJ?usp=sharing

57. Tàu tham quan Viola Cruise day trip QN 2792
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1gwsZiBz3mJgIG7d0p00VSQbUMM-8axzF?usp=sharing

58. Tàu tham quan Hải Long 16 QN 4248
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1qCJ0UFQBWii04ldhqHTnGy1gM7dKPlbQ?usp=sharing
 
59. Tàu tham quan Hải Long 85 QN 5885
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1_CkrUgvqzb8GCmTjCmb9Io09F73mMSDt?usp=sharing

60. Tàu tham quan Hải Long 89 QN 5289
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1WqhHKOhqNLNvAVAXUgxiGN6c94BeXtLN?usp=sharing

61. Tàu tham quan Hải Long 96 QN 5996
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1ulYBPCfkPGhsCPLm8bbup0rIwxX50Q6R?usp=sharing

62. Tàu tham quan Hải Long 98 QN 5998
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1O3lVMaQ1a9NCS-8xDR-aiugsNT-yJQEQ?usp=sharing

63. Tàu tham quan Hải Long Dream 94 QN 5994
Link: https://drive.google.com/drive/folders/13TNFb0nR35-JDBl07ui24Jg5_RU0gjmx?usp=sharing

64. Tàu tham quan Hải Long Dream 95 QN 5995
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1q983OVONA0dJaYmqy2vjlz5--IeUd9ir?usp=sharing

65. Tàu tham quan Hải Long Dream 18 QN 3995
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1Oc11t4MZDdPUIlX5pDSkzvk0Xaq-LXxn?usp=sharing

66. Tàu tham quan Hải Long Dream 24 QN 3996
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1oMyymXH_3wJ3_jFe7czwPXlfOiyuZG8r?usp=sharing

67. Tàu tham quan Hải Thành 18 QN 5625
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1gZ0kJA4A8U0_IovRY0J2a762O07BcuOn?usp=sharing

68. Tàu tham quan Hải Thành 19 QN 3069
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1M3qAobgJLgNEp6SRBqSaEdscpnySNTat?usp=sharing

69. Tàu tham quan Bình An 18 QN 6436
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1jW3C-KPsw7gPYvx2pBGdMCXhJqznZ1rS?usp=sharing

70. Tàu tham quan Bài Thơ 25 QN 3988
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1yt4BGEUPFlsTPrEmMQzLgmigARBxFi86?usp=sharing

71. Tàu tham quan Bài Thơ 26 QN 0899
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1-Fxegjh1GbWjjidskFIR-sEMXoR8o2O4?usp=sharing

72. Tàu tham quan Bài Thơ 27 QN 3999
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1a80bQMm-ZK00ANWjt19KYgQAbrD2kJ9w?usp=sharing 

73. Tàu tham quan Bài Thơ 54 QN 0889
Link: https://drive.google.com/drive/folders/17a5j9mxFMsUF5OBA7jEqqZUHhCVlCzPm?usp=sharing

74. Tàu tham quan Bài Thơ 58 QN 0688
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1_pzVWt0GIh0rAPboBvwAfbZ-f6F4jo68?usp=sharing

75. Tàu tham quan Huy Hoàng 68 QN 6580
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1Ey33uabfGZJKpoekiqy9eClNghJmmpOF?usp=sharing

76. Tàu tham quan Huy Hoàng 18 QN 8085
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1l6PYZbIcJpmKMg2Lli97aBk5PT1LwNzL?usp=sharing

77. Tàu tham quan Hồng Minh 68 QN 5596
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1oOkd6mETgJ3xhRMovVB5ykudGN-LJGq2?usp=sharing


78. Tàu tham quan Hồng Minh 86 QN 6418
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1tAP4EkR36YARUO8ZheuZRHRhKFHIw6W-?usp=sharing

79. Tàu tham quan Bình Minh 19 QN 8136
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1pYS1ztsRyvjzjbmVPd9hEMInT166CCpG?usp=sharing

80. Tàu tham quan Đông Phương 86 QN 7239
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1xGQ7LAlWYrnKg3FKbsXB08v7s3NqBIR8?usp=sharing

81. Tàu tham quan Đức Phương 58 QN 8069
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1fU5XkjcGKD3CqBssVKKb4if3dFNL3kjG?usp=sharing

82. Tàu tham quan Đức Phương 68 QN 6185
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1m2MDWjNPD7Cv9SAPxkeCWHm_MyssWj7e?usp=sharing

83. Tàu tham quan Sơn Cường 16 QN 7689
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1ep4o5TNyR7KBBopoiWPeHU6Gvy8Y8zq5?usp=sharing

84. Tàu tham quan Sơn Cường 26 QN 8326
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1jUntiYGeqSMCIybSaZpav2htNNxtorp7?usp=sharing

85. Tàu tham quan Thành Công 8 QN 6099
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1YfN5jRP78GwvMNBY2oexAJfKUu0aC2eX?usp=sharing

86. Tàu tham quan Thành Công 9 QN 3555
Link: https://drive.google.com/drive/folders/13DjN7yXQwL8Z4E6tqxYlSw-xzVikyj2l?usp=sharing

87. Tàu tham quan Thành Công 10 QN 1769
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1EmCmZtpD1A3lLOqwBu_OPpuKzrQk2SrI?usp=sharing

88. Tàu tham quan Thành Công 12 QN 1774
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1WM4X6pONo1kaFDFPI_k0iXKeXUtj1oAg?usp=sharing

89. Tàu tham quan Thành Công 16 QN 7298
Link:https://drive.google.com/drive/folders/1xoftDt-6CAEOPmtUsmRsN0IKIRriC9ZT?usp=sharing


90. Tàu tham quan Thành Công 18 QN 6239
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1rxYi5cAQnKQrUeHOFjZ4jPEoIbX9wE57?usp=sharing

91. Tàu tham quan Thịnh An 08 QN 6229
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1OKrXQpToqynbVNXb3pO7MGX0R-_hjUhV?usp=sharing


92. Tàu tham quan Phương Đông 36 QN 8155
Link:https://drive.google.com/drive/folders/1ZSwnagMF9Jf0-uWpzCWIbb1QQopaWZ5g?usp=sharing


93. Tàu tham quan Hoàng Hải 18 QN 6408
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1BE2mgmFzwprRLd3nRRzlgPV_uHAz96RU?usp=sharing


94. Tàu tham quan Toàn Thắng 12 QN 6095
Link: https://drive.google.com/drive/folders/14A92CSmGhTYpW5BrcgNi3Ov381WBXCz0?usp=sharing


95. Tàu tham quan Bến Hải 05 QN 3003
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1UvEPZDEI2V_azilbJ7ZEsHRWKBygM3tb?usp=sharing


96. Tàu tham quan Thủy Long 86 QN 7299
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1VLcdN9yEN71rSTLsA5KNLO7-bLclfeBV?usp=sharing


97. Tàu tham quan Ngọc Linh 02 QN - 3186
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1rpz1ybzIWuDGVjQPfTM2NnuKk_NngTty?usp=sharing


98. Tàu tham quan Bình Minh QN - 6246
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1ZXMvTnsO7vX5WnCYdcqtyFpV3jJ55bxS?usp=sharing


99. Tàu tham quan Minh Phương 02 QN - 6445
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1aOVUIk8TXq03KWkI0gJxkWE2bra9jzok?usp=sharing


100. Tàu tham quan Hà Bình 68 QN - 5509
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1MCKkC4XZwebhBiNS75AYBkQrjtE0TiCp?usp=sharing


101. Tàu tham quan Toàn Thắng 16 QN - 6409
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1j4Eg9skzPLBmtOeG5cIRtCrlItuEzCN0?usp=sharing

102. Tàu tham quan Tùng Dương 68 QN - 7048
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1IWUlA74EK4JQLXT6JM6QWlbqld8s08BX?usp=sharing

103. Tàu tham quan Minh Phương 02 QN 6445
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1T55eXIkMA6Mta9HPGRd7yQlL7880Cn6G?usp=sharing

104. Tàu tham quan Minh Phương 68 QN 5546
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1SNC3acG1L3kmuPzvOHe9hYXqEBfHxr6K?usp=sharing

105. Tàu tham quan Minh Phương 88 QN 1618
Link:https://drive.google.com/drive/folders/1GsCW2g-uA4Padt163L611kToVvu1OyM4?usp=sharing

106. Tàu tham quan Minh Phương QN 1428
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1WH4wMwu9fxZfE98BSO1GGO0L8N-L36KK?usp=sharing

107. Tàu tham quan Hải An 09 QN 5597
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1X4tVlabgYrqY3fWiA0_WoqAYJ-yAhm-0?usp=sharing

108. Tàu tham quan Vân Nam 08 QN 1547
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1UrXS2gT6-NJ_NCT-MNQ3HovFCOJA3CYe?usp=sharing

109. Tàu tham quan Huy Hoàng QN 6786
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1GDNy2e-i_5krHV8tqCN0poJL63VaERkY?usp=sharing

110. Tàu tham quan Hồng Long QN 1257
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1Kqu_7w63pFi0d0gQiepyUdAG6AkphJab?usp=sharing

111. Tàu tham quan Hồng Long QN 5882
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1iN7RK3fZrZMR9MY7p40djgQH_OJdVCaF?usp=sharing

112. Tàu tham quan Minh Hiếu QN 6808
Link: https://drive.google.com/drive/folders/18YWDEDIwuDSFKniC3PedXccgspEBQTOB?usp=sharing

113. Tàu tham quan Minh Hiếu QN 6809
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1zsg1zzzZpsCbs5AjJVyuSz-hDpDdMSLm?usp=sharing

114. Tàu tham quan Hùng Long 66 QN 6096
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1AzgtB7x_hSZ6ZKtjG6OPnRmuptLz14jP?usp=sharing

115. Tàu tham quan Hùng Long 28 QN 7628
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1nT1UdZJvaciKg-W32JW8OZHUoHjIN3HV?usp=sharing

116. Tàu tham quan Hùng Long 68 QN 6628
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1G27xCtfGj4u0fyUOVY9cxwApIjfcjmMI?usp=sharing

117. Tàu tham quan Hạ Long 68 QN 7366
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1V5avfbGMKVhHnkrdWExe3BwdJ519jcp2?usp=sharing

118. Tàu tham quan Hạ Long 88 QN 6692
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1II-AzY46_dqyKGdZnqbWOSp3N-5bgIke?usp=sharing

119. Tàu tham quan Hạ Long 99 QN 6018
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1pQFNxe1o2j_TnlH-yPWAIpaONFThCcSQ?usp=sharing

120. Tàu tham quan Hạ Long 66 QN 7039
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1V2C3tz3norkxyQCELfdT-hLVqYrybuuv?usp=sharing

121. Tàu tham quan Hạ Long 10 QN 1446
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1ebObblf-R8j_Idae9gy2zI9TeRdrW6nW?usp=sharing

122. Tàu tham quan Kim Luyến 66 QN 6315
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1QqPlMrzG_8U2aAMzVxhAdt3ZNUJmoR5Z?usp=sharing

123. Tàu tham quan Dụ Biên QN 6638
Link: https://drive.google.com/drive/folders/18PsyOwZgCSBvHGsb_cFPxFmNAwMqRDfE?usp=sharing

124. Tàu tham quan Thịnh An 68 QN 7348
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1NjJgWHcXaxYDzv4TBS6Y2zCG8ufK51Cm?usp=sharing

125. Tàu tham quan Phương Đông 16 QN 8056
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1cuXL7rQc9inmvGSD99VZI6cAkavfMKlt?usp=sharing

126. Tàu tham quan Vạn Hạnh QN 6965
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1lSDt5PxqdqokDZll8kKvdJuU3rEfbRPq?usp=sharing

127. Tàu tham quan Minh Hương 38 QN 1199
Link: https://drive.google.com/drive/folders/18m2p56DMkXMy5kcT8ybRHogmayvIqkmy?usp=sharing

128. Tàu tham quan Phương Đông 25 QN 4169
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1xSXQeokCpoJTwut472XhJEGhMF3mNvHH?usp=sharing

129. Tàu tham quan Thịnh An 86 QN 2998
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1RRTVZ3EQYfc3Al9aiabFgGw40EwxEcou?usp=sharing


130. Tàu tham quan Minh Hương 18 QN 6280
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1104TMrjD3S_N6nIaq0HSk5j9tZuuJx8f?usp=sharing

131. Tàu tham quan Nam Cường 86 QN 7386
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1GwhZqGZT08a9b9gXHxSoP-LnIaG25KKZ?usp=sharing

132. Tàu tham quan Mạnh An 68 QN 6248
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1z-6ogpB8nq30EjLu7jMjDK5Y3K7ilC3U?usp=sharing

133. Tàu tham quan Mạnh An 86 QN 1305
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1sEF9YHX44ifLzDPp5monjRHAeQdLPVRf?usp=sharing

134. Tàu tham quan Thịnh An 36 QN 5096
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1V9Y63ATvJqD-DnT77pXPyVQ4TTGZ8QUD?usp=sharing

135. Tàu tham quan Thịnh An 28 QN 6822
Link: https://drive.google.com/drive/folders/17YdgoUquN-gTHNZqSlrvPfLriyKrmPFa?usp=sharing

136. Tàu tham quan Việt Thắng 68 QN 5719
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1uIh8fLmJytpsZLh6cbGSa3UHXsZFVmHe?usp=sharing

137. Tàu tham quan Violet 3 QN 7199
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1MxEIkn8DVxgUMZXFwYvypZyAuKIJwagb?usp=sharing

138. Tàu tham quan Violet 2 QN 7799
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1t-lNcyy8hpXKd2YoyL__lTYbTDITk25Q?usp=sharing

139. Tàu tham quan Vũ Gia 02 QN 6363
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1xI6_NyLQWS7spV0MU3PjCRddNN2flEeD?usp=sharing

140. Tàu tham quan Phương Hằng 28 QN 6129
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1bWCMhk3ybewmi_soCFM-npuHNgn7Q9_0?usp=sharing

141. Tàu tham quan Phương Hằng QN 5706
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1PAKggk3ccgtTboXSMIJfl9Vdc4phZ5ZV?usp=sharing

142. Tàu tham quan Phương Hằng 18 QN 5427
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1MUdQ8-P4y6BapAls-a-gKtP5haWouCcW?usp=sharing

143. Tàu tham quan Huy Lộc 18 QN 2124
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1loY17Xojma96sJho5RJZwJHd3aqKcKBC?usp=sharing

144. Tàu tham quan Thủy Long 88 QN 8218
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1loY17Xojma96sJho5RJZwJHd3aqKcKBC?usp=sharing

145. Tàu tham quan Thủy Long 18 QN 8618
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1Leg2YXDargnRyi_-qLKpOxQPwk2qeGW3?usp=sharing

146. Tàu tham quan Hải Yến 68 QN 1414
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1SQHIpxfkRXS3wzzX2qcXBvbx_N11u1QI?usp=sharing

147. Tàu tham quan Hải Yến 86 QN 6358
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1g2wmZc3rsk9doKWHoNUrwKPBYgmVFkSY?usp=sharing

148. Tàu tham quan Hồng Hải 02 QN 1356
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1laXZbOkGxg7x6xRaakjMaHwjW24uJsO8?usp=sharing

149 Tàu tham quan Thanh Niên 16 QN 6633
Link: https://drive.google.com/drive/folders/10L3HJclYPx3DtCnLegk83uSB_Cra9OCs?usp=sharing

150. Tàu tham quan Thanh Niên 68 QN 7158
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1414-iQ6IJnLlgTHAVlRToqkC_f2C4cFQ?usp=sharing

151. Tàu tham quan Thanh Niên QN 4168
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1MU7LLMBbJ2ZaRor5SR3jk8OKUHC7j-4c?usp=sharing

152. Tàu tham quan Thiên Cung 68 QN 7766
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1JjD_aDLiT_N6xhjAJor8phlYv4jcmiyQ?usp=sharing

153. Tàu tham quan Thiên Cung 99 QN 7079
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1RvUWS0gsOxlYahUooj5v2iAFADzxsc6m?usp=sharing

154. Tàu tham quan Đạo Anh 36 QN 7099
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1NnwsGA4tK58OBjhT9ni0D86qPmbGY9Ag?usp=sharing

155. Tàu tham quan Bài Thơ 19 QN 6915
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1XHQPKc9suehwp5pNGMJ0Kp3NYu3rftI6?usp=sharing

156 Tàu tham quan Thiện Phát 68 QN 8822
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1N34WLrGpgr0x8jkF4n26NUSw8yV88j6g?usp=sharing

8/10 255 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép