Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đăng lúc 15:06:52 Ngày 23/04/2021 | Lượt xem 213 | Cỡ chữ

 

Sáng ngày 23/4, Ban Quản lý vịnh Hạ Long tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho 138 Đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Phạm Đình Huỳnh, Phó Bí thư Đảng ủy, phó Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long truyền đạt nội dung.


Đ/c Phạm Đình Huỳnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long truyền đạt tại Hội nghị

 

Các đảng viên đã được truyền đạt, quán triệt tư tưởng Hội nghị, đặc biệt Chuyên đề I - Những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng” và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh, Thành ủy Hạ Long về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Trước đó, chiều ngày 27 và ngày 28/3, đảng viên thuộc Đảng bộ Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề khác của Nghị quyết Đại hội XIII tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. 
Các chương trình học tập, nghiên cứu, quán triệt đã giúp cho đảng viên Đảng bộ Ban Quản lý vịnh Hạ Long hiểu rõ, nắm chắc các nội dung Nghị quyết, từ đó ý thức rõ về trách nhiệm của bản thân, xây dựng chương trình công tác cá nhân, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản, Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, góp phần tăng trưởng kinh tế của thành phố, của tỉnh./.

 

Hải Hà
 

9/10 71 bài đánh giá
messenger icon
Các tuyến tham quan
Thông tin tàu ghép