Quy định thời gian phục vụ trên vịnh Hạ Long

Thời gian cấp phép tàu du lịch:
1. Cấp phép rời cảng, bến
- Mùa Hè: Tính từ ngày 16 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 10. Cấp phép rời cảng bến, cập cảng bến từ 06h00’; ngừng cấp từ 16h30’
- Mùa Đông: Tính từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 15 tháng 4 năm sau. Cấp phép rời cảng bến; cập cảng bến từ 06h30’; ngừng cấp từ 16h00’.
2. Cấp phép cập cảng, bến trong đất liền
- Mùa Hè: Tính từ ngày 16 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 10. Chậm nhất 19h 00’
- Mùa Đông:Tính từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 15 tháng 4 năm sau. Chậm nhất 18h 30’.

Thời gian đón khách tại các điểm tham quan:

Điểm tham quan Mùa Hè (từ 16/4-31/10) Mùa Đông (từ 01/11-15/4)
Động Thiên Cung
hang Đầu Gỗ
Từ  07h30’ – 17h00’ Từ  08h00’ – 16h45’
Khu vực Ba Hang Từ 0 8h00’ – 16h45’ Từ  08h30’ – 16h30’
Hang Sửng Sốt Từ  08h00’ – 16h45’ Từ  08h30’ – 16h45’
Đảo Ti Tốp Từ  08h00’ – 17h30’ Từ  08h30’ – 17h00’
Động Mê Cung Từ  08h30’ – 16h45’ Từ  09h00’ – 16h45’
Hang Tiên Ông
Trung tâm Văn hóa
nổi Cửa Vạn
Từ  07h30’ – 17h30’ Từ  07h 30’ – 17h00’
Hang Cỏ, Vông Viêng Từ  07h 30’ – 17h 30’ Từ  07h 30’ – 17h 30’

 
 Thời gian tham quan theo tuyến du lịch
Tuyến 1: Cảng tàu – Công viên Vạn Cảnh:Tham quan bằng tàu du lịch khoảng từ 3-  4 tiếng
Hành trình:Cảng tàu Tuần Châu – động Thiên Cung – hang Đầu Gỗ - hòn Chó Đá – Ba Hang – hòn Đỉnh Hương – hòn Trống Mái (hòn Gà Chọi) – Cảng tàu Tuần Châu.

Tuyến 2: Cảng tàu – Công viên các Hang động: Tham quan bằng tàu du lịch khoảng từ 6 - 8 tiếng và có dịch vụ tàu nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long
Hành trình:Cảng tàu Tuần Châu – đảo Soi Sim – đảo Ti Tốp – hang Sửng Sốt– hang Bồ Nâu – hang Luồn – hang Hồ Động Tiên – Hang Trống – hang Trinh nữ - khu vực vụng Tùng Sâu – động Mê Cung - Cảng tàu Tuần Châu.

Tuyến 3: Cảng tàu – Công viên Văn hóa biển: Tham quan bằng tàu du lịch khoảng 6 - 8 tiếng và có dịch vụ tàu nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long
Hành trình: Cảng tàu Tuần Châu – Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn – Rừng Trúc – hang Tiên Ông - Áng Dù – hồ Ba Hầm – đền Bà Men – cảng tàu Tuần Châu.

Tuyến 4: Cảng tàu – Công viên Giải trí biển: Tham quan bằng tàu du lịch khoảng 8h - trở lên và có dịch vụ tàu nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long
Hành trình:Cảng tàu Tuần Châu  (hoặc cảng Vinashin) – hang Cỏ - khu vực Vung Viêng - hang Thầy – Cống Đỏ - khu sinh thái Tùng, áng Cống Đỏ - công viên Hòn Xếp - cảng tàu Tuần Châu

Tuyến 5: Cảng tàu – Bến Gia Luận (đảo Cát Bà- Hải Phòng):Tham quan bằng tàu du lịch khoảng từ 6 - 8 tiếng 
Hành trình:Cảng tàu Tuần Châu – hòn Chó Đá – khu Ba Hang – hòn Đỉnh Hương – hòn Trống Mái (Gà Chọi) – bến Gia Luận (đảo Cát Bà – Hải Phòng) – cảng tàu 

Đối tác khách hàng