Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Triển khai đăng ký hoạt động sản xuất- kinh doanh trên Vịnh Hạ Long

In

 

          Từ ngày 15/7 đến ngày 15/8, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long tổ chức việc đang ký hoạt động  sản xuất kinh doanh  cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động sản xuất – kinh doanh  trên Vịnh Hạ Long.  

          Nội dung đăng ký hoạt động bao gồm: lĩnh vực sản xuất- kinh doanh trên Vịnh theo chứng nhận đăng ký kinh doanh do cấp có thẩm quyền cấp; Cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động cố định hoặc lưu động trên Vịnh phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh của đơn vị.

          Trước đó, Ban đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương liên quan thông báo tới các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động sản xuất – kinh doanh trên Vịnh việc đăng ký hoạt động này, đồng thời  đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh trên Vinh.  Nếu quá thời hạn,  tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nào không thực hiện đăng ký, sẽ không đư­ợc tiếp tục hoạt động trên Vịnh.

Hải Hà

 

 

 

Nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ các điểm đỗ nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long

In

      Theo quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 23-6-2010, tỉnh Quảng Ninh sẽ đầu tư hơn 10 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ các điểm đỗ nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long.  

       Với mục đích đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch, đảm bảo an toàn và đáp ứng được nhu cầu khách thăm quan du lịch lưu trú nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ các điểm đỗ nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long tại 4 địa điểm: Điểm Hòn 690 - Lạch Đầu xuôi – Hòn Lờm Bò, Hang Trinh Nữ - Hang Trống, Hồ Động Tiên – Hang Luồn, Hòn 578 – Nhà Lát.

      Các địa điểm trên sẽ đáp ứng được công suất tối đa cho 120 tàu tải trọng 30 tấn/tầu, tổng mức đầu tư dự kiến dự án  là hơn 10 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn tu bổ, tôn tạo Vịnh Hạ Long.

  Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư là Ban Quản lý Vịnh Hạ Long lập và trình duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 
       UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án trong năm 2011./.

(Theo Cổng thông tin Điện tử Quảng Ninh) 

     

 

Ban Quản lý Vịnh Hạ Long tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm (2006-2010)

In

      Ngày 22/6 vừa qua, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long tổ chức Tổng kết phong trào thi đua 5 năm nhằm  tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giai đoạn 2006-2010.

      Trong những năm qua, BQLVHL đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên trong công tác thi đua-khen thưởng; đặc biệt là, triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến trong toàn thể CBVCLĐ. Ban cũng đã chỉ đạo quán triệt, gắn việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua cụ thể, tạo động lực, động viên, lôi cuốn, khuyến khích CBVC-LĐ hăng hái công tác, học tập hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà trọng tâm là công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.  Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua thời gian qua, Hội nghị đã phân tích đánh giá những mặt còn hạn chế trong phong trào thi đua như: do đặc thù phần lớn các đơn vị trực thuộc Ban làm việc trên biển, nên công tác tổ chức các phong trào thi đua gặp nhiều khó khăn, hiệu quả một số phong trào chưa cao; Công tác tham mưu và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua ở một số đơn vị chưa kịp thời; Việc phát hiện, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến chưa được thường xuyên , chưa kịp thời, kết quả chưa rõ nét; Một số phong trào thi đua còn mang tính hình thức, chưa thiết thực, chưa thực sự tạo được khâu đột phá mạnh mẽ trong nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua-khen thưởng…

      Hội nghị đã biểu dương 08 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình tiên tiến trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long giai đoạn 2006-2010. Đồng thời phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong giai đoạn 5 năm tiếp theo.

      Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm khích lệ, động viên CBVCLĐ của Ban tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trong trong thời gian tới.     

Lan Hương

 

 

Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Vịnh Hạ Long nhiệm kỳ 2010-2012

In

      Ngày 21/6, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VI nhiệm kỳ 2010-2012, với sự tham dự của 80 đại biểu đại diện cho 365 đoàn viên Công đoàn Cơ sở Ban Quản lý Vịnh Hạ Long. Đồng chí Nguyễn Văn Mỳ- Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

     Trong nhiệm kỳ 2007-2010, Công đoàn Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu, các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hôi Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2008-2010, nổi bật trên các mặt: tuyên truyền giáo dục; tham gia thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Đặc biệt công tác chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên công đoàn, tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ, tham quan học tập, thăm hỏi… tạo tinh thần vui tươi; sự tham gia tích cực của các đoàn viên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của công đoàn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Trong nhiệm kỳ này, Công đoàn cơ quan có nhiều sự thay đổi và kiện toàn về tổ chức bộ máy, từ 5 công đoàn bộ phận tăng lên  8 công đoàn bộ phận với tổng số 365 đoàn viên công đoàn. Bám sát chức năng, nhiệm vụ, Công đoàn Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã xây dựng và lãnh đạo đoàn viên công đoàn thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; phối hợp cùng chuyên môn vận động CBVCLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm là công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long…

     Năm 2008, Công đoàn Ban được Công đoàn viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua dành cho đơn vị xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh, được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen dẫn đầu thi đua toàn diện năm 2009.  

     Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí có trình độ, nhiệt tình công tác tham gia vào Ban chấp hành Công đoàn khóa VI (nhiệm kỳ 2010-2012 để tham gia lãnh đạo, xây dựng phong trào Công đoàn Ban Quản lý Vịnh Hạ Long ngày một vững mạnh.

Vĩnh Hà

 
 
 

  

Ban Quản lý Vịnh Hạ Long hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2010

In

 

       Cùng với nhiều hoạt động trong cả nước và toàn tỉnh,  từ ngày 26/5 đến ngày 8/6, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2010.

      Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyên truyền, Ban đã xây dựng Kế hoạch cho các hoạt động: xuất bản tập gấp “Đa dạng loài, một hành tinh, một tương lai”; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan phối hợp tổ chức tuyên truyền lưu động tới tận các làng chài, dân cư sống ven bờ, khách du lịch, các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến Vịnh Hạ Long, các phương tiện khai thác thủy hải sản; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm trên Vịnh Hạ Long. Ngày 5/6, các hoạt động tổng vệ sinh môi trường, cảnh quan sinh thái, thu gom rác thải đã đồng loạt diễn ra tại một số điểm như: ven bờ khu vực Bến Đoan, bãi tắm Thanh Niên, đảo Ti Tốp, Soi Sim và một số bãi đảo trên Vịnh.

      Việc tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1-8/6) và ngày Đại dương thế giới (8/6) không chỉ nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò quan trọng của biển và đại dương trong đời sống hàng ngày của con người, mà còn cổ vũ các hành vi “vì sự bền vững của biển cả”, đặc biệt với Vịnh Hạ Long, nơi được các nhà khoa học đánh giá có sự đa dạng sinh học cao với những hệ sinh thái điển hình của vùng biển nhiệt đới.  

     Các hoạt động làm sạch môi trường Vịnh Hạ Long trong thời gian qua cũng là nhằm gửi đến cộng đồng đang sinh sống và làm việc trên và ven bờ Vịnh thông điệp: “Bảo vệ đa dạng sinh học, duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái chính là giúp con người giảm nhẹ được những tác động của thiên tai và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta”./.

Hoàng Hương

 


Hiện có 78 khách Trực tuyến

SƯU TẬP ẢNH

Bảng quảng cáo

ÂM NHẠC

VIDEO CLIP