Mục đích chương trình EcoBoat

列印
There are no translations available.

Tuyên truyền, giáo dục về vấn đề bảo vệ môi trường biển vịnh Hạ Long, môi trường sống xung quanh và bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học vịnh Hạ Long.

Tăng cường nhận thức và phát huy vai trò cộng đồng trong hoạt động bảo tồn các giá trị tự nhiên, văn hoá, môi trường vịnh Hạ Long.

Hỗ trợ hoạt động giáo dục môi trường trong các trường phổ thông tại địa phương.

Tổ chức chương trình giáo dục môi trường mang tính thực hành chất lượng cao.

Con thuyền EcoBoat sẽ là công cụ hiệu quả trong việc thúc đẩy thế hệ trẻ, cộng đồng địa phương và các nhóm người khác tham gia vào công tác bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

 
現在有 87 訪客 在線上