Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Phòng Quản lý Dự án

印刷
There are no translations available.

Chức năng, nhiệm vụ
Tham mưu giúp Lãnh đạo ban thực hiện công tác đầu tư, xây dựng các công trình của Ban.
Tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban thẩm định, kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh tế-xã hội trên Vịnh.

TRƯỞNG PHÒNG: BÙI SỸ GIÁP

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033626102

- Email: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ĐỖ THANH HẢI

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây Dựng; Th.S Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033619908

- Email: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: TRẦN QUỐC HOÀN

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 02033619908

- Email: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

 
現在
 ゲスト 64 人
 がオンラインです

SƯU TẬP ẢNH

バナー

ÂM NHẠC

VIDEO CLIP