Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Phòng Nghiệp vụ Nghiên cứu

印刷
There are no translations available.

Chức năng, nhiệm vụ:
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp để quản lý, bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị Di sản theo quy định của pháp luật.
Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc điều tra, khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học về các giá trị tự nhiên và nhân văn của Vịnh Hạ Long.
Lập các báo cáo chuyên môn về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Vịnh Hạ Long.
Biên soạn, biên tập các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, giáo dục, quảng bá về Di sản Vịnh Hạ Long.
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu và giúp Lãnh đạo Ban trong hoạt động mở rộng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý Di sản; Thu hút sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế đối với Di sản.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG, PHỤ TRÁCH PHÒNG: LÊ THỊ THÌN

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Du lịch; Cử nhân ngoại ngữ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng:  0203.3625416

- Email: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: MAI VĂN MẠNH

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3821813

- Email: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

 
現在
 ゲスト 134 人
 がオンラインです

SƯU TẬP ẢNH

バナー

ÂM NHẠC

VIDEO CLIP