Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Phòng Tài chính Kế hoạch

印刷
There are no translations available.

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Tham mưu, đề xuất giúp Lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch, tổ chức và giám sát thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định pháp luật .
2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan mua sắm, quản lý, thanh lý tài sản cơ quan; phối hợp với Văn phòng giám sát, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện Quy chế tự chủ tài chính, Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế Thi đua, khen thưởng và các Quy định về quản lý, sử dụng tài sản của cơ quan.
3. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, bảo hiểm và các khoản trợ cấp khác cho CBCCVC cơ quan theo quy định.
4. Quản lý ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.
5. Làm thủ tục đăng ký cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh tế-xã hội trên Vịnh.

TRƯỞNG PHÒNG: ĐOÀN THỊ THÚY HẠNH

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033829127

- Email: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ĐỖ THÚY HẰNG

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033811130

- Email: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください


 

 

 


 
現在
 ゲスト 88 人
 がオンラインです

SƯU TẬP ẢNH

バナー

ÂM NHẠC

VIDEO CLIP