Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sách, tài liệu, ấn phẩm về Vịnh Hạ Long

Imprimer
There are no translations available.

1. Bản đồ quản lý vịnh Hạ Long. Ban Quản lý vịnh Hạ Long. Năm 1998. NXB Bản đồ.

2. Sách Đặc điểm khí tượng Hải văn vịnh Hạ Long. Năm 2000. Ban Quản lý vịnh Hạ Long và TT dự báo KTTV Quảng Ninh. NXB Công ty in Khoa học và Kỹ thuật.

3. Sách Hạ Long đá và nước. Nguyên Ngọc. Năm 2002. NXB Công ty in Khoa học Kỹ thuật.

4. Sách Lịch sử địa chất vịnh Hạ Long. Trần Đức Thạnh. Năm 2003. NXB Thế giới.

5. Kỷ yếu hội thảo đa dạng sinh học khu Di sản TNTG VHL. Năm 2003.

6. Sách Hạ Long những lời đánh giá và ngợi ca. Năm 2005. Ban Quản lý vịnh Hạ Long. NXB Công ty in Quảng Ninh.

7. Sách Đa dạng sinh học VHL và vùng phụ cận. TS.Nguyễn Khắc Hường. Năm 2005. NXB Công ty in Quảng Ninh.

8. Sách Quy chế quản lý Vịnh Hạ Long. Ban Quản lý vịnh Hạ Long. Năm 2007. NXB Công ty in Quảng Ninh.

9. Sách Ban Quản lý vịnh Hạ Long 15 năm sự kiện và hình ảnh. Ban Quản lý vịnh Hạ Long. Năm 2010. NBX Công ty in Quảng Ninh.

10. Sách Cọ Hạ Long- Thực vật đặc hữu cần được bảo vệ. Ban Quản lý vịnh Hạ Long. Năm 2010. NXB Công ty in Quảng Ninh.

11. Tờ gấp khỉ vàng. Ban Quản lý vịnh Hạ Long. Năm 2010. NXB Công ty in Quảng Ninh.

12. Sách Hành trình đến với Vịnh Hạ Long. Thi Sảnh. Năm 2012. NXB Hội nhà văn.

13. Sách vịnh Hạ Long – Di sản thiên nhiên thế giới (tiếng Anh, tiếng Việt). Ban Quản lý vịnh Hạ Long. Năm 2014. NXB Công ty TNHH TM & QC Thăng Long.

14. Sách ảnh vịnh Hạ Long. Ban Quản lý vịnh Hạ Long. Năm 2014.

15. Đĩa Hạ Long xanh DVD (tiếng Việt, Anh, Trung). Năm 2014.

16. Đĩa DVD Videoclip (tiếng Việt), giới thiệu 4 giá trị Địa chất, thẩm mỹ, sinh học, văn hóa). Năm 2014

17. Đĩa vịnh Hạ Long 20 năm hành trình Di sản thiên nhiên thế giới (tiếng Việt, Anh). Năm 2014

18.Sách Thực vật vịnh Hạ Long. Ban Quản lý vịnh Hạ Long. Năm 2015. NXB Công ty Thiết kế chế bản điện tử và In công nghệ cao.

 

 
Nous avons 390 invités en ligne

SƯU TẬP ẢNH

Bannière

ÂM NHẠC