Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Lãnh đạo Ban

In

PHÓ BÍ THƯ THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TP HẠ LONG KIÊM TRƯỞNG BAN: PHẠM HỒNG HÀ

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại văn phòng: 02033.825280.

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Nhiệm vụ:

Lãnh đạo, điều hành và quản lý chung về mọi mặt hoạt động và công tác của Ban, của các Phó Trưởng ban, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Ban.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ; quy hoạch; tài chính; đầu tư - xây dựng cơ bản; đối ngoại.

Phụ trách, chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng;  phòng Tài chính-Kế hoạch; phòng Quản lý dự án.

 


PHÓ TRƯỞNG BAN: PHẠM ĐÌNH HUỲNH

- Trình độ chuyên môn: Th.s Chính sách công, Cử nhân khoa học.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Phó Bí thư Đảng ủy.

- Chủ tịch Công đoàn.

- Điện thoại VP: 0203.3823514

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Nhiệm vụ:

Giúp Trưởng Ban phụ trách, chỉ đạo công tác: Công tác tổng hợp, pháp chế; bảo vệ bí mật Nhà nước; An toàn lao động; Phòng Chống cháy nổ - Thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn; Quản lý trang thiết bị, phương tiện của Ban; Quản lý cảng tàu công tác, cảng, bến tại các điểm công tác của Ban, các điểm lưu trú nghỉ đêm trên vịnh; Là người đại diện phát ngôn của Ban.

Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Trung tâm Bảo tồn công viên vạn cảnh; Trung tâm Bảo tồn công viên hang động; Trung tâm Cứu hộ, cứu nạn vịnh Hạ Long; Đội Quản lý kỹ thuật-phương tiện.

Sinh hoạt chuyên môn tại Đội Quản lý kỹ thuật-phương tiện.

Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công, ủy quyền.

PHÓ TRƯỞNG BAN: NGUYẾN HUYỀN ANH

- Trình độ chuyên môn: Th.s Du lịch; Cử nhân ngoại ngữ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại VP: 0203.3820888

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Nhiệm vụ:

Giúp Trưởng Ban phụ trách, chỉ đạo: Công tác hành chính; tuyên truyền, quảng bá, giáo dục cộng đồng, biên tập xuất bản tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; Quản lý trang web vịnh Hạ Long và cổng thông tin điện tử đa phương tiện của Ban; Phụ trách và chỉ đạo công tác Quản lý bảo vệ môi trường; điều tra, khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học về các giá trị tự nhiên, đa dạng sinh học và nhân văn của vịnh Hạ Long.

Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: phòng Nghiệp vụ- nghiên cứu; phòng Quản lý môi trường; Trung tâm Bảo tồn văn hóa biển.

Sinh hoạt chuyên môn tại phòng Nghiệp vụ-Nghiên cứu.

Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công, ủy quyền.

PHÓ TRƯỞNG BAN: LÊ ĐÌNH TUẤN

- Trình độ chuyên môn: Th.s Kinh tế; Cử nhân ngoại ngữ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại VP: 0203.3619909

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Nhiệm vụ:

Giúp Trưởng Ban phụ trách, chỉ đạo công tác: An ninh - quốc phòng; Thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ; Cải cách hành chính, quản lý Hệ thống chất lượng ISO 9001:2008 tại Ban; Công tác thu nộp, quản lý phí tham quan; Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với các hoạt động kinh tế - xã hội trên Vịnh.

PPhụ trách và chỉ đạo các đơn vị: Trung tâm Bảo tồn phát triển giải trí biển; Trung tâm Bảo tồn vịnh Bái Tử Long; Đội Kiểm tra xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long; Đội Quản lý chiếu sáng nghệ thuật.

Sinh hoạt chuyên môn tại Đội Kiểm tra xử lý vi phạm trên vịnh Hạ Long.

Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công, ủy quyền.

 
Hiện có 133 khách Trực tuyến

SƯU TẬP ẢNH

Bảng quảng cáo

ÂM NHẠC

VIDEO CLIP