Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Động Mê Cung

In

Động Mê Cung có di chỉ khảo cổ quan trọng thuộc văn hoá Soi Nhụ, có niên đại khoảng 18.000 - 7.000 năm cách ngày nay.


Trước cửa Động Mê Cung

 


 


 
Hiện có 124 khách Trực tuyến